Risker i barns vardag

Badet

Nyfödda har behov av en trygg tillvaro, samvaro och lek

Brandskydd
Sängen
Skötbordet
Barnvagnen
Badet
Babysitter
Nappen
Bilen
Varma/heta vätskor
Badet
  • Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt vid bad – inte ens för en sekund

Badbaljan ska fyllas med vatten innan man sätter ner barnet. Känn efter att vattnet är ljummet och behagligt, men inte för varmt. Badvattnet ska vara runt 37 grader.

Barn ska aldrig lämnas utan uppsikt i badet. När man badar barnet ska man hålla ena armen under barnets huvud och ha ett stadigt grepp om överarmen, eller bada själv med barnet i famnen.

Ha allt som behövs till badet inom räckhåll.

Badstolar är vanligt i europa men har orsakat dödsolyckor då den tippat och barnet drunknat. Badstolar kan upplevas som stabila, men plötsligt lossna.