Risker i barns vardag

Babysitter

Nyfödda har behov av en trygg tillvaro, samvaro och lek

Brandskydd
Sängen
Skötbordet
Barnvagnen
Badet
Babysitter
Nappen
Bilen
Varma/heta vätskor
Babysitter
  • Babysittern ska alltid placeras på golvet

  • Tips! Placera ditt barn på en filt på golvet

Det sker ett trettiotal olyckor varje år med babysitter. Alla dessa olyckor drabbar barn under ett år. Den vanligaste skadeorsaken är fall (Källa: MSB).

Placera alltid babysittern på golvet och se till att barnet är ordentligt fastspänt. Babysittern en ska vara stabil och ordentligt bakåtlutad så att barnet kan vila ryggen och inte tippar framåt eller i sidled.

Använd inte babysittern om maxvikten uppnåtts.