Larma utomlands

Det är viktigt att veta hur du ska göra om olyckan är framme då du är utomlands. Det är ditt eget ansvar att innan resan ta reda på hur du ska göra i en nödsituation. Larmnummret 112 är gemensamt i alla EU-länder

Bilden visar en utländs ambulans parkerad vid ett flygplan

Larmnummer inom EU

Du får hjälp i nödsituationer via nödnumret 112 i alla EU-länder. Numret är tillgängligt både från fasta och mobila telefoner.

I varje medlemsland kopplas samtal till nödnumret 112 fram till en särskild nödcentral. I vissa länder, bl a Sverige, tar SOS-operatören själv hand om samtalet genom att göra intervju om var och vad som har hänt och larmar ut hjälpresurser. I andra länder vidarekopplas samtalet till ambulans, brandkår eller polis beroende på hur den nationella räddningsorganisationen är utformad.

Du kan inte ringa till 112 i Sverige från utlandet eftersom du automatiskt dirigeras till en SOS-central i det land du befinner dig.

Larmnummer övriga världen

Nödnummret i länder utanför EU skiljer sig från land till land. Förbered dig och ta alltid reda på vilket nödnummer som gäller i det land du ska resa till. En bra källa är Utrikesdepartemetets webbplats med information om resor till utlandet och länklista till svenska ambassader. Du kan också ladda ner Utrikesdepartementets app Resklar.

Publicerad: 2016-02-25
Uppdaterad: 2016-02-26
Skribent: Marcus Årskog
Innehållsansvarig: redaktionen@dinsakerhet.se