Ring alltid 112 i en nödsituation

Ring alltid larmnumret 112 om du eller någon annan råkar ut för en nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, räddningstjänst eller polis.

Till larmnumret 112 kan du ringa från fast eller mobil telefon, var du än är i Sverige och där mobiltäckning finns. Ditt samtal besvaras av en SOS-operatör på någon av landets SOS-centraler som omedelbart sänder den hjälp som behövs.

Beskriv olyckssituationen

När ditt samtal är besvarat ställer SOS-operatören följande frågor:

 • Vad har hänt?
 • Var har det hänt?

Försök att tydligt beskriva vad som har hänt, var det har hänt, vem som behöver hjälp och varför. Brinner det, är någon i fara, eller är någon i behov av polisskydd? I händelse av en olycka behöver operatören veta om någon är skadad, hur många skadade personer det finns, och på vilket sätt är de skadade.

Beskriv tydligt platsen dit hjälpen ska sändas och ge operatören ditt namn, adress och telefonnummer.

SOS-operatören behöver den här informationen för att avgöra vilken typ av hjälp som behövs. Operatören kan också behöva mer information när hjälpen är på väg, så stanna i telefon eller där du är under tiden.

Ring inte 112 i onödan

Du ska bara ringa 112 när du är i en nödsituation som kräver omedelbar hjälp. Ditt samtal kan annars försena nödvändig hjälp till människor inblandade i olyckor eller andra nödsituationer.

Om ditt samtal inte är brådskande, ska du istället ringa något av de nummer som beskrivs här:

113 13

113 13 är Sveriges informationsnummer som du kan ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.   All information som lämnas på 113 13 är verifierad information, den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller en översvämning.

Informationsnummret 113 13 ringer du när:

  - du vill få eller lämna information vid olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra större händelser i samhället. Du kan både få information och lämna information om en pågående händelse.

Andra servicenummer

Polisen: 114 14

Sjukvårdsrådgivningen: 1177
Telefonnumret till räddningstjänsten i din kommun hittar du ofta på din kommuns webbplats.

Inga pengar på mobilen?

Med de flesta operatörer kan du ringa 112 från din mobiltelefon även om ditt kontantkort har slut på pengar. Kolla med din operatör vad som gäller för dig.

 

Vem når jag med nödnumret 112?

 • Ambulans
 • Fjällräddning
 • Flygambulans
 • Flygräddning
 • Giftinformation
 • Jourhavande läkare
 • Jourhavande präst
 • Jourhavande tandläkare
 • Kommunal räddningstjänst
 • Miljöräddningstjänst till sjöss
 • Polis
 • Sjöräddning
 • Socialjour
 • Tullverket - tips om smuggling

Checklista

Förbered dig att ringa 112

Tänk på att informera larmcentralen om följande:
Vad har hänt?
Var någonstans behövs hjälpen?
Vem är du som ringer?

Skador eller tillstånd
Är personen medvetslös/fastklämd?
Är du/ni inomhus eller utomhus?

Vem gäller det?
Namn, kön och ålder.

Vid brand
Är någon i fara?
Vad brinner?
Hur stor är branden?

Vid en trafikolycka  
Stanna och ta reda på vad som hänt. Hur många är skadade? Sitter någon fastklämd? Är det något utsläpp/läckage? Brinner fordonet? Vilken typ av fordon är inblandade? Om det är lastbil, finns orange ”farligt gods-skylt”? Om motorväg, i vilken körbana: i riktning mot…

Orientera dig!  
Var är du? Vägskylt i närheten, avtagsväg, kraftledning, vattendrag, kyrka etc.

Om du får fram nya uppgifter ska du ringa 112 igen.

Publicerad: 2016-02-24
Uppdaterad: 2018-03-16
Skribent: Larma 112
Innehållsansvarig: Marcus Årskog