ICE i mobilen

Om du råkar ut för en olycka och blir skadad eller medvetslös så vill räddningspersonalen snabbt få tag i dina anhöriga. Lägg in deras telefonnummer i din mobiltelefon under den internationella beteckningen ICE - In case of Emergency.

Med ICE-kontakter i din mobil kan räddningspersonalen snabbt få tag i rätt anhörig som kanske dessutom kan berätta om din blodgrupp eller eventuella allergier eller sjukdomar. För de anhöriga är också ICE en stor fördel. I snitt tar det nästan sex timmar för familjemedlemmar att bli kontaktade vid ett olycksfall men med hjälp av ICE så kan det gå mycket snabbare. All tid som kan vinnas är viktig för att både den drabbade och de anhöriga ska kunna bearbeta upplevelsen av olyckan.

Internationell standard

ICE är på god väg att bli en internationell standard, så att privatpersoner och räddningspersonal världen över vet hur de ska lägga in respektive söka information i mobilen. I vissa länder har myndigheterna varit i kontakt med flera mobiltelefonföretag och lyckats få ICE som standardval i kommande telefonmodeller.

Telefonlås och knapplås

De flesta mobiltelefoner är idag av typen smartphone (till exempel iPhone eller Android). Många väljer att låsa telefonen med en PIN-kod för att skydda personlig information men då kommer man inte åt adressboken och kan alltså inte hitta ICE-kontakter. Därför finns flera appar för både Android och iPhone som gör ICE-nummer och annan viktig information tillgänglig trots att telefonen är lösenordsskyddad.

På Androidtelefoner kan du lägga in ICE-nummer i Ägarinformationen för att den ska synas även när skärmen är låst. Om du har iPhone kan du komma åt ICE-kontakter via Siri trots knapplås.

Om du har en iPhone med iOS 8, så finns en funktion för att visa ICE-information trots att din telefon har knapplåset aktiverat.  Du hittar funktionen i appen ”Hälsa”. Öppna appen. Därefter:

 • Välj Medicinskt ID
 • Välj Ändra
 • Lägg till Nödkontakt.

Ambulanspersonalen kan nu enkelt komma åt dina ICE-kontakter trots att telefonens knapplås är aktiverat.

Fakta

ICE står för engelskans ”In Case of Emergency” och betyder ”vid en nödsituation”. Det används internationellt.

Checklista

Att lägga in ICE i mobilen

Telefonboken 

 • Gå till Telefonboken i din mobiltelefon och välj Lägg till ny kontakt
 • Skriv in förkortningen ICE följt av namnet på den person du vill ska kontaktas vid en akut situation, och vilken relation ni har. Till exempel ICE wife Samira. Det är smart att skriva på engelska om du reser mycket. Tryck OK.
 • Skriv in personens telefonnummer. Lägg till Sveriges landsnummer +46 om du brukar befinna dig utomlands. Tryck OK. För mer än en kontakt, skriv ICE1, ICE2, ICE3 och så vidare.

Dina ICE-personer

 • Försäkra dig om att den personen/personerna har gått med på att vara din ICE-kontakt
 • Skriv gärna in flera telefonnummer till varje person
 • Informera din ICE-kontakt om du har några allergier, sjukdomar eller om du tar mediciner så att hen kan berätta det för sjukvårdspersonalen
 • Se till att din ICE-kontakt har en lista på övriga som hen ska kontakta, till exempel din arbetsgivare
 • Om du är under 18 år ska din mamma eller pappa stå som ICE-kontakt, alternativt någon annan person som är bemyndigad att fatta beslut i ditt ställe.
 • Om din ICE-kontakt är en döv person, skriv in förkortningen ICETEXT.

De enklaste sätten

 • Ha en bakgrundsbild med ICE-numret. Lättast är att skriva en vanlig lapp, fota av den med telefonen och lägga upp den
 • Eller tejpa en lapp med dina ICE-kontakter på mobiltelefonens baksida

Publicerad: 2016-02-25
Uppdaterad: 2016-02-26
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: Redaktionen