Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Rätt sätt på olycksplats

När det händer en olycka måste räddningstjänst, polis och sjukvård kunna samarbeta ostört. Ditt beteende på en olycksplats är därför viktigt. Hjälp till om det behövs, men visa också lyhördhet för personalens arbete och respektera avspärrningar. Att du följer trafikanvisningar och att du inte fotograferar vid olyckor, är en etisk självklarhet.

Blått sken och en olyckstriangel (vägskylt)
Foto: Fredrik Hofgaard/MSB

Du kan ha ett ansvar att hjälpa

En grundläggande princip i vårt samhälle är att var och en av oss har huvudansvaret för att skydda vårt liv och vår egendom vid små eller stora olyckor. Men på flera ställen i lagen står det att vi också har en skyldighet att larma, varna eller hjälpa till:

  • På sjön är alla befälhavare skyldiga att lämna all hjälp och vara behövliga vid en räddningsinsats, om det kan ske utan allvarlig fara för den egna båten eller för dem som är ombord (Sjölagen 1994:1009).
  • På land gäller att stanna kvar vid en olycka som du själv varit med i, annars räknas det som smitning. (Lag 1951:649 om straff för vissa trafikbrott)
  • Om du upptäcker en olycka som innebär fara för någons liv ska du, om det är möjligt, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller om du som får veta att det finns fara för att en sådan olycka ska inträffa. (Lag 2003:778 om skydd mot olyckor).

Visa respekt för de drabbade

Det händer att privatpersoner filmar och fotograferar skadade eller omkomna människor och lägger ut på sociala medier. Det finns då risk för att bilderna ses av anhöriga eller vänner innan de har fått höra om olyckan från polis eller annan myndighet. Dessutom finns bilderna kvar för all framtid.

Visa respekt genom att inte dokumentera en olycksplats om du inte har detta som yrke. Tänk efter hur du själv skulle vilja ha det om du eller någon i din närhet var skadad.

Fakta

Hjälp till efter förmåga. Om räddningspersonal redan är på plats kan du köra vidare. Stanna bara om du vet att du kan bidra med något.

Checklista

Om du är först på plats vid en olycka

• Skaffa dig överblick. Vad har hänt? Hur många är skadade?
• Ring 112! Var beredd på att kunna ange var du är, så exakt som möjligt
• Skydda olycksplatsen, ställ ut varningstrianglar, sätt på varningsljus etc
• Om någon befinner sig i ett livsfarligt läge, flytta personen till en säker plats
• Chockade människor kan irra iväg, för dem i säkerhet
• När räddningspersonal kommit till platsen är de ansvariga, gör som du blir tillsagd eller lämna området

Publicerad: 2018-05-02
Uppdaterad: 2020-09-24
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: Redaktionen