Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Vårt försvar

Sveriges försvar ska skydda och försvara vårt lands fred och frihet samt rätten att leva som vi själva väljer. Om Sverige skulle utsättas för ett angrepp behöver alla som bor här bidra till att försvara oss efter förmåga.

Totalförsvar - Sveriges samlade försvar

Sveriges försvar består av militärt och civilt försvar. Tillsammans bildar det totalförsvaret, som är all verksamhet i hela samhället som ska förbereda Sverige för att kunna möta olika angrepp. Att försvara Sverige och värna vår gemensamma säkerhet, frihet och självständighet är ett ansvar för hela samhället och kräver ytterst en personlig insats av oss alla. Grunden för totalförsvaret är alla vi som bor här och vår motståndskraft att möta olika angrepp.

Militärt försvar

Det militära försvaret består av Försvarsmakten med arméstridskrafter, sjöstridskrafter och flygstridskrafter. Försvarsmakten är den statliga myndighet som ska upprätthålla och utveckla det militära försvaret. Till Försvarsmakten hör också Hemvärnet som också ska stödja samhället vid fredstida kriser. Ett antal myndigheter, som Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt, stödjer Försvarsmakten.

Civilt försvar

Civilt försvar är allt det arbete som statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner, företag, arbetsmarknadsorganisationer, frivilligorganisationer och trossamfund gör för att kunna skydda befolkningen och viktiga samhällsfunktioner vid krigsfara och krig. Det civila försvarets uppgift är också att bland annat trygga försörjningen av dricksvatten, mat och energi i krig, och att stödja Försvarsmakten.

Ett modernt civilt försvar

Arbetet med vårt civila försvar har legat nere under många år, men mot bakgrund av ett försämrat säkerhetspolitiskt läge har regeringen beslutat att planeringen ska tas upp igen och det civila försvaret utvecklas. Ännu återstår mycket arbete för att bygga upp alla delar igen. Det gäller bland annat frågor som rör skyddsrum och försörjningen av livsmedel vid krigsfara och krig. Följ utvecklingen här på dinsäkerhet.se.

Krigets lagar ska minska lidandet

Även i krig finns det lagar som ska följas. Sårade och sjuka ska tas omhand och det är förbjudet att attackera sjukvården. Men krigets lagar handlar också om mycket annat. Syftet med den internationella humanitära rätten, även kallad krigets lagar, är att humanisera krigföring och begränsa lidandet för civila och stridande i väpnade konflikter. Den tar inte ställning till, eller är beroende av, vem som startade konflikten.

Öva för att stärka motståndskraften

2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.

MSB och Försvarsmakten har regeringens uppdrag att genomföra totalförsvarsövningen under 2020, och flera hundra myndigheter, företag och frivilliga försvarsorganisationer medverkar.

I totalförsvarsövningen kommer vi bland annat att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra, för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp. Vi prövar hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter.

Totalförsvarsövningen 2020 på MSB:s webbplats

Engagera dig


Publicerad: 2018-05-02
Uppdaterad: 2019-05-15
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: Redaktionen