Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Risker och hot mot Sverige

Även om Sverige är tryggare än många andra länder finns det risker och hot mot vår säkerhet och självständighet. Vi behöver alla lära oss mer om hur vårt samhälle och vårt dagliga liv kan påverkas av olika påfrestningar och hur vi kan förbereda oss för att klara av dem så bra som möjligt.

Sverige påverkas i allt högre utsträckning av händelser som sker utanför våra gränser. Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa har försämrats de senaste åren. Globalt bedöms läget också vara instabilt. En störning någon annanstans kan exempelvis påverka Sveriges import av livsmedel, mediciner, informationsteknik och andra nödvändiga varor och tjänster.

Vi påverkas om it eller elektricitet inte fungerar

Sverige är beroende av fungerande it-system. Det gäller allt från livsmedelsförsörjning, transporter och energiförsörjning till sjukvård, räddningsinsatser och polisiära och militära insatser. En hög it-användning ger många fördelar, men det kan också göra ett samhälle sårbart, både för riktade attacker eller för exempelvis extremt väder som kan slå ut viktiga funktioner.

Vårt moderna samhälle är också starkt beroende av en fungerande energiförsörjning. Störningar och avbrott i försörjningen av bland annat el, bränsle och värme kan leda till allvarliga konsekvenser, så väl för människors hälsa som för samhällets funktionalitet. Energiförsörjningen kan påverkas av extremt väder till följd av klimatförändringarna, olyckor, tekniska fel, händelser i omvärlden och riktade attacker. Elförsörjningen är central för att vårt samhälle ska fungera. Störningar i elförsörjningen påverkar i sin tur en rad olika verksamheter som transporter, it och telekommunikationer.

Risker och hot mot vår säkerhet kan exempelvis vara:

  • konsekvenser av klimatförändringarna
  • sabotage mot viktig infrastruktur som flygplatser, järnvägar och energiförsörjning
  • cyberattacker som försvårar kommunikation eller slår ut viktiga it-system
  • påverkansoperationer och spridning av falsk information
  • terrorism och våldsbejakande extremism
  • organiserad brottslighet
  • smittsamma sjukdomar
  • avskurna transporter som ger brist på viktiga varor
  • militära angrepp och konflikter i vårt närområde.

Var och en viktig när vardagen inte fungerar som vi är vana vid

Sveriges samlade förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och krig behöver stärkas. Det gäller för både mer kortsiktiga utmaningar som för mer långsiktiga risker och hot. Myndigheter, organisationer och företag ansvarar för vårt lands beredskap och säkerhet. Men ytterst är Sveriges säkerhet beroende av varje invånares vilja och förmåga att ta ansvar för sin egen, sina anhörigas och samhällets trygghet och beredskap. Fred, frihet och demokrati är värden som vi måste skydda varje dag.

Publicerad: 2018-05-02
Uppdaterad: 2018-05-02
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: Redaktionen