Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Informationspåverkan

Informationspåverkan betyder att en stat eller organisation använder vilseledande information för att påverka hur du tycker, tänker, känner och agerar. På så sätt vill avsändaren bryta ned människors förtroende för myndigheter och politiker, skapa motsättningar mellan grupper och minska sammanhållningen i ett land. Det är lättare att få inflytande över ett splittrat land. Vilseledande information kan därför bli ett hot mot demokratin och vår självständighet. Hotet kan utmana hur beslut i Sverige fattas, hur vi valt att organisera samhället och vad vi har för värderingar. Till exempel att vi värderar yttrandefrihet, alla människors lika värde och har allmän rösträtt.

Olika sätt för att påverka

Att alla har frihet att yttra sig är självklart i en demokrati men den friheten kan utnyttjas av dem som vill skada demokratin.

Det finns flera sätt att påverka med information och det är vanligt att kombinera dem. Ett sätt är att sprida falsk och förvrängd information eller propaganda. Med dagens teknik finns också stora möjligheter att manipulera ljud, bild och film. Ett annat är att skapa trollkonton. Det är konton i sociala medier som ser ut att tillhöra riktiga människor men som avsändaren hittat på. Poängen med trollkonton är att budskapen blir mindre skrämmande och mer trovärdiga när det ser ut som att andra människor gör inlägg och delar innehåll. En organisation eller en stat kan också ligga bakom it-attacker på viktiga system eller bli ägare till medier och på så sätt få kontroll över deras innehåll.

Informationspåverkan är särskilt utmanande eftersom aktiviteterna ofta inte är olagliga. De sker också ofta dolt så att man inte vet vem avsändaren är, och denna därför lätt kan komma undan. Att skapa och sprida innehåll är dessutom både tillgängligt och billigt . Det här gör information till ett effektivt maktmedel.

Propaganda med olika syfte

Reklam och valkampanjer är exempel på propaganda. I båda fallen handlar det om att en känd avsändare vill påverka dig. Reklam vill få dig att köpa en viss vara, medan ett politiskt budskap vill få dig att rösta på ett visst parti. I propaganda används språk, bilder eller andra symboler för att påverka dig i en bestämd riktning.

Fientlig propaganda skadar förtroendet för demokratin

När någon medvetet försöker lura dem som bor i ett land, i syfte att skada förtroendet för demokratin, brukar det kallas fientlig propaganda. Avsändaren av informationen är ofta okänd eller så utger sig den för att vara någon annan.

Vanliga tekniker som används i propaganda:

  • Spela på känslor. När du känner starkt för något blir du mer mottaglig för budskapet.
  • Attackera motståndaren – skapa "vi" och "dem". Ofta används etniska, språkliga, regionala, religiösa och sociala spänningar som finns i samhället.
  • Förenkla, vinkla och ljuga om fakta och information. Komplexa problem och händelser beskrivs med enkla förklaringar och lösningar, till exempel att använda falska experter eller att manipulera bilder.
  • Tilltala en viss målgrupp genom att spela på mottagarens behov och värderingar.
  • Repetera en idé eller ett budskap tills det upplevs som en etablerad sanning.

Hur kan jag stå emot?

Det du kan göra är att lära dig mer om de knep som används för att paketera effektiva budskap. Gör du det kan du lättare se igenom budskap och bilda dig en egen uppfattning. Grundläggande källkritik är ett bra skydd. 

Källkritik

 

Fakta

En påverkanskampanj innebär att främmande makt försöker påverka en stats politiska beslutsfattande eller befolkningens uppfattningar till sin egen fördel. Det kan ske med diplomatiska, militära, ekonomiska aktiviteter och information. 

Checklista

Skydda dig mot påverkansförsök

  • Sök information – du kan motverka propaganda och falsk information bäst genom att vara påläst
  • Tro inte på rykten – använd flera trovärdiga källor för att se om informationen stämmer
  • Sprid inte rykten – verkar informationen inte trovärdig, sprid den inte vidare

Podcast

Publicerad: 2018-05-02
Uppdaterad: 2020-09-02
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: Redaktionen