Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Information från myndigheter

Vid en kris eller stor olycka är det viktigt att snabbt och enkelt hitta tydlig och pålitlig information. Du behöver den för att hålla dig uppdaterad om utvecklingen men också för att fatta egna beslut om vad du ska göra. Till exempel om en brand i ditt närområde sprider giftig rök så alla behöver gå inomhus. Här kan du läsa om myndigheters kommunikation i kris eller, i värsta fall vid krig, och var du hittar pålitlig information.

Ansvar för kommunikation i kris

När en kris inträffar ska den som är närmast ansvarig och berörd hantera krisen. Den organisation som har ansvar för något under normala förhållanden har ansvar även vid en kris. Kommunikation är en central del i det ansvaret. Du kan alltså söka information om en händelse i kanaler som den organisation som hanterar krisen normalt använder.

Medierna behöver alltid kunna rapportera och sända

Att snabbt få ut korrekt information är en förutsättning för att kunna hantera en kris. Medierna är självständiga från staten och avgör själva vad de vill publicera under krisen men samhället samarbetar med medieföretagen, till exempel Sveriges Radio och TV4, när det handlar om att medierna ska fungera även under svåra förhållanden. Medierna behöver ha en krisberedskap. De har en viktig roll i att sprida varningsmeddelanden, nyheter och samhällsinformation till alla som bor i Sverige oavsett vad som har hänt.

Staten och medieföretagen har sedan femtiotalet samarbetat för att se till att det finns kunskap, organisation och teknik hos mediebolagen som gör det möjligt att informera och beskriva läget.

Sveriges Radio har särskilt uppdrag vid kris och krig

Om något allvarligt händer så kan du få information från Sveriges Radios lokalkanal, P4, i det område du befinner dig. Du kan hitta din lokala P4-kanal via www.sr.se eller Sveriges Radios app i mobilen. Självklart kan du också lyssna på en vanlig radio eller en radio som drivs av batteri, vev eller solceller. 

Radiokanalen P4 är landets beredskapskanal. Den har i uppdrag att förmedla information från våra myndigheter vid kriser, stora olyckor och i värsta fall vid krig. Idag sänds till exempel de flesta VMA - viktigt meddelande till allmänheten - i Sveriges Radio P4. Du kan också ta emot dem som notiser i Sveriges Radios app i din mobiltelefon.

Om risken för krig i Sverige ökar kan regeringen besluta om höjd beredskap. Information om det och vad du ska göra får du genom Sveriges Radio P4 och tv.

Krisinformation.se

Du kan också följa Krisinformation.se via webb, app eller sociala medier för information vid allvarliga händelser. Krisinformation.se är en webbplats som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). All information som finns på sajten är bekräftad information från myndigheter och övriga ansvariga aktörer som till exempel frivilligorganisationer, elnätsföretag, telebolag eller andra privata aktörer.

Ring 113 13 för att få eller lämna information

Informationsnumret 113 13 är ett nationellt nummer dit du kan ringa för att få eller lämna information om allvarliga olyckor eller kriser i samhället. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier eller stora trafikolyckor. Vid en akut händelse där någon är i fara ska du dock ringa 112.

All information som lämnas på 113 13 är bekräftad och avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Andra uppgiftslämnare kan vara länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer. Det är SOS Alarm som sköter tjänsten och den togs fram på uppdrag av regeringen.

Radio säkert sätt att få den viktigaste informationen

Strömavbrott, störningar i olika kommunikationssystem eller utslagna it-system kan göra att de informations- och nyhetsflöden som du är van vid i vardagen slutar att fungera. Tänk på att du i sådana situationer har större chans att höra radiosändningar i en vanlig radio än strömmad i telefonen eller datorn.

Vill du vara säker på att alltid kunna lyssna på radio – se till att du alltid har fräscha batterier till en radio eller fundera på att till och med skaffa en radio som kan laddas med solceller eller med vev.

Publicerad: 2018-05-02
Uppdaterad: 2018-05-02
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: Redaktionen