Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Säkerhet på isen

Testa isen innan du ger dig ut och ha alltid med en kompis och annan utrustning. Om någon gått igenom isen ska du ringa 112 och sedan använda den förlängda armen när du livräddar.

Isdubbar
Förutom isdubbar ska du alltid ha med en kompis när du är på isen. Foto Johan Eklund/MSB

Ring 112

Påkalla alltid uppmärksamhet från din omgivning och ring eller be någon annan ringa nödnumret 112. Det är inte säkert att du ensam kan klara en livräddning och det är alltid en fara med att bli nedkyld. Om personen är vid medvetande och har huvudet ovan vattenytan kan du planera dina insatser ordentlig i stället för att agera i panik.

Om du hamnar i vattnet:

  • Vänd dig om mot det håll som du kom i från.
  • Är iskanten tunn så försök att hacka dig fram till is som kan bära dig. Först då kan du ta fram dina isdubbar.
  • Jobba med en isdubb i taget och ta hjälp av ett kraftigt simtag med benen för att häva dig upp.
  • När du väl är uppe - res inte på dig utan fortsätt åla dig fram på isen.

Testa isens tjocklek

Testa isens tjocklek med hjälp av en ispik. Det ska vara minst tio centimeters kärnis för att du ska kunna gå på den. Kärnisen är genomskinlig och hård. Mörkare färg tyder på en tunnare is.

Var försiktig om du ser tjocka drivor av snö, isen kan vara bortsmält under snön. Det finns ingen helt säker is. Isen förändras hela tiden, bland annat på grund av väderlek och vattenströmmar. Vårisar är särskilt förrädiska.

En torr livräddare är en bra livräddare

Använd den förlängda armen, det vill säga ett föremål mellan dig och den nödställde. Det allra bästa är om den nödställde kan slänga upp sin egen livlina till dig. Då kan du dra samtidigt som personen i vattnet har båda sina händer fria för att jobba med isdubbarna.

För den som ska rädda gäller det att aldrig riskera sin egen säkerhet. Personen som har gått igenom isen kan drabbas av panik och det finns risk för att du blir neddragen under vattnet om du kommer för nära.

En kompis är den bästa utrustningen

Att aldrig ge sig iväg ensam ut på isen är den bästa livförsäkringen. Men oavsett om du är ensam eller i sällskap på isen bör du ha med dig följande utrustning:

  • Isdubbar
  • Ispik eller isbill
  • Räddningslina
  • Flythjälp
  • Mobiltelefon i vattentätt fodral

Isdubbar kräver teknik

Isdubbar ska hänga utanpå kläderna och upphissade nära hakan så att de inte riskerar att skada dig om du faller. De blir också lättare att få tag på i ett akut läge. Det bästa är om du faktiskt provar att dra dig fram med isdubbarna liggande på isen. Det krävs en viss styrka och teknik som kan vara bra att ha prövat på.

I ett akut läge där du har gått igenom isen - vänd dig mot det håll där du kom i från. Isen bar ju ända fram till dess att du gick igenom. Lossa isdubbarna med vantarna på för att inte förlora kroppsvärme i onödan. Arbeta med en isdubb i taget och så långt framför dig som du kan. Hjälp till med att ta simtag med benen. Åla dig fram på isen en bra bit från vaken för att inte riskera att falla igenom på nytt.

Information från Sjöfartsverket till dig som ska vistas på is där vintersjöfart kan förekomma

Sjöfart pågår året runt i svenska kustfarvatten och i de stora insjöarna. Förutom vanliga handelsfartyg kan man under vintern träffa på en hel del andra yrkesverksamma fartyg varav vissa tvingas bryta is där man minst kan ana det. Det kan till exempel handla om fartyg som bedriver sjöräddning, sjuktransporter eller annan räddningstjänst, Försvarsmaktens fartyg, kollektivtrafik som tvingas ta alternativa vägar och fartyg som arbetar med underhåll av fyrar, sjömärken, sjökablar och vindkraftverk. Man måste således räkna med att det kan förekomma sjöfart i stort sett överallt, även där det råder förbud mot att bryta isränna.

Det finns ingen myndighet eller organisation som har en samlad bild över var fartyg rör sig och eventuellt har brutit upp isen eller har för avsikt att göra det. Därför finns det ingen tillförlitlig källa att rådfråga i detta avseende utan man måste själv vara uppmärksam på isens kondition, eventuella fartyg i närområdet och på att fartyg kan ha passerat området och brutit upp eller försvagat isen. Man måste även vara medveten om att isen ibland kan brytas upp inom ett mycket stort område kring ett passerande fartyg och att även en svävare och helikopter kan bryta upp tunna isar.

Publicerad: 2015-06-11
Uppdaterad: 2021-02-15
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: Redaktionen