Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Förebygg kvävning

  • Leksaker och andra föremål ska vara minst så stora som en golfboll för att inte kunna fastna i barnets hals.
  • Plocka undan små föremål. Var också vaksam när du är på besök hos någon annan.
  • Med en smådelscylinder kan du testa leksakers storlek. Ryms saken i smådelscylindern så är den farlig för ett litet barn. Du kan få cylindern gratis hos konsumentvägledningen i din kommun.
  • Dragsnören och kedjor till persienner, markiser, jalusier och gardiner kan innebära en stryprisk för barn. Linda upp snöret flera varv så att barnet inte når det.
  • Se till att barnet sitter still när det äter för att undvika att maten kommer i luftstrupen i stället för i matstrupen.
  • Undvik att låta barnet äta under en bil- eller cykeltur, eftersom det kan komma plötsliga gupp. Sitter barnet långt ifrån dig i bilen, hör du heller inte om det sätter i halsen.
  • Om olyckan ändå är framme är det mest kraftfulla sättet att få bort föremålet från ett större barns luftvägar att barnet hostar. Uppmana barnet att fortsätta hosta.
  • Man kan i de flesta fall få upp föremålet genom att ge fem snärtiga slag med öppen handflata mellan barnets skulderblad. Lägg barnet på mage i ditt knä. Lägg sedan din underarm längs barnets mage och stöd barnets huvud genom att hålla i hakan. Barnets huvud ska vara lägre än kroppen.
  • Om barnet förlorar medvetandet, så påbörja hjärt-lungräddning. Hur man utför hjärt-lungräddning beror på barnets ålder.
  • Gå en hjärt- och lungräddningskurs. Det finns särskilda kurser i livräddande första hjälpen till barn. Kontakta barnavårdcentralen (BVC), Röda korset, din kommun eller Svenska Livräddningssällskapet för att få reda på var sådana kurser ges.