Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Tankning av fritidsbåt

  • Stäng av huvudströmbrytaren, det räcker inte med bara tändningen.
  • Motorrumsfläkten skall vara påslagen för att få bort giftig ånga.
  • Var säker på att du fyller på bränslet på rätt ställe. Vissa båtar är modifierade och har påfyllningshål på utsidan som inte är vidarekopplat. 
  • Se till att handtagen är jordade när du tankar båten. Om de inte är det kan du koppla en jordad kabel till båten så att inte statisk elektricitet uppstår vilket kan skapa en gnista. Detta kan även hända vid tankning dunk till dunk, även om det är extremt ovanligt. På tankstationer ska handtagen vara jordade. 
  • Brandsläckare skall alltid finns nära till hands om olyckan skulle intträffa. 
  • Stäng av gasolflaskor innan du tankar. 
  • Ingen ska finnas ombord på båten när den tankas för att ni lättare ska kunna söka skydd vid olycka.
  • Dieselbakterier kan förorsaka betydande skador på spridare, pumpar och i värsta fall totalt bränslestopp. För att förebygga mikroorganismerna så skall du undvika kondensvatten i bränsletanken. 
  • Det är bra att gå igenom systemet två gånger per år för att säkerhetsställa dess funktion samt leta läckor, dåliga kopplingar eller slangar. Du ska också säkerhetsställa att tanken är helt utan rostskador.
  • En lös bensintank skall lyftas ut ur båten, då det lätt blir gasbildning som ligger kvar i skrovet.