Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Checklista

 • Grilla med gasolgrill
  • Kolla slangen från regulatorn till grillen. Böj på den. Om det finns sprickbildningar, byt!
  • Byt ut eller rengör lavastenarna varje år.
  • Grilla bara på balkongen om det är tillåtet av fastighetsägaren.
  • Använd aldrig vatten för att släcka en eld som uppstår i en gasolgrill. Ha en brandsläckare nära tillhands.
  • Placera grillen på avstånd från brännbart material, till exempel parasoll, byggnader, vedhögar.
  • Håll grillen ren från fett. Fett kan antändas om det ansamlas för mycket.
  • Klä inte den utdragbara bottenbrickan med folie. Detta kan hindra fett och matrester från att rinna ner i dropplådan och det ökar risken för brand.
  • Det är bra om du använder en handske vid gasolgrillning. Skulle det börja brinna är det viktigt att du kan komma åt ventilen och stänga av den.
 • Köp och montera gasolgrill
  • Köp en CE-märkt gasolgrill, det är en garanti för att produkten uppfyller de säkerhetskrav som finns.
  • Skaffa en regulator som anpassar trycket till grillen. Dessa ingår inte alltid.
  • Följ bruksanvisningen när du monterar ihop grillen. Experimentera inte med egna installationer.
  • Se till att alla kopplingar är täta. Avläs med tryckmätare eller läckindikator att det inte läcker gasol. Dessa finns att köpa och en kontroll bör göras varje gång du byter flaska.
  • Var observant på om det är högergängat eller vänstergängat när du ansluter en gasolflaska så att du skruvar åt rätt håll, för att undvika skador och läckage.
  • Placera inte gasolflaskan under grillen där temperaturen kan bli hög. Flaskorna är gjorda av glasfiberarmerad plast och kommer de för nära brännaren kan det ske olyckor.
 • Fixa hemma
  • Ha alltid en första-hjälpen-låda tillhands.
  • Använd skyddsutrustning och skyddskläder.
  • Följ alltid bruksanvisningarna som kommer med verktyg och material.
  • Sköt om dina verktyg och kasta skadade.
  • Modifiera aldrig verktyg till exempel genom att ta bort dödmansgreppet.
  • Läs igenom din hemförsäkring innan du sätter igång. Villkoren vid ersättning av personskada kan bero på hur du följt säkerhetsföreskrifterna.
  • Ta hjälp om du känner dig tveksam över hur någonting ska göras eller om något är för tungt.
  • Utför inte elinstallationer om du inte vet hur det ska göras. Många gånger krävs behörig elektriker.
  • Byt aldrig sågklinga utan att först ha dragit ur sladden. Lossa alltid tändstiftet när du servar en bensinsåg.
  • Ställ upp stegen med 75 graders lutning så minskar du risken att stegen glider rakt ut nertill.
  • Förankra stegen i sidled.
  • Byt glidskydd på stegen om det är slitna.
  • Använd fallskyddssele när du är på taket.
  • Titta efter varningsmärkningen på farliga kemiska produkter (exempelvis limmer, målarfärger och lacker) och läs instruktionerna på förpackningen, så att du vet hur du ska hantera produkterna på ett säkert sätt.
 • Arbeta säkrare i trädgården
  • Följ alltid bruksanvisningen som kommer med verktyg och material
  • Använd godkänd skyddsutrustning som skyddsglasögon och hörselskydd om du jobbar med maskiner
  • Dra ur sladden eller ta bort tändstiftet när du rensar motorgräsklipparen
  • Ställ upp stegen med 75 graders lutning så minskar du risken att stegen glider rakt ut nertill
  • Förankra stegen i sidled
  • Byt glidskydd på stegen om det är slitna
  • Använd fallskyddssele när du är på taket
 • Grilla på tomten
  • Ha vatten nära till hands ifall du behöver släcka snabbt
  • Följ instruktionerna för tändvätska och andra tändhjälpmedel
  • Håll grillen under uppsikt när den tänd.