Checklista

Fixa hemma
 • Ha alltid en första-hjälpen-låda tillhands.
 • Använd skyddsutrustning och skyddskläder.
 • Följ alltid bruksanvisningarna som kommer med verktyg och material.
 • Sköt om dina verktyg och kasta skadade.
 • Modifiera aldrig verktyg till exempel genom att ta bort dödmansgreppet.
 • Läs igenom din hemförsäkring innan du sätter igång. Villkoren vid ersättning av personskada kan bero på hur du följt säkerhetsföreskrifterna.
 • Ta hjälp om du känner dig tveksam över hur någonting ska göras eller om något är för tungt.
 • Utför inte elinstallationer om du inte vet hur det ska göras. Många gånger krävs behörig elektriker.
 • Byt aldrig sågklinga utan att först ha dragit ur sladden. Lossa alltid tändstiftet när du servar en bensinsåg.
 • Ställ upp stegen med 75 graders lutning så minskar du risken att stegen glider rakt ut nertill.
 • Förankra stegen i sidled.
 • Byt glidskydd på stegen om det är slitna.
 • Använd fallskyddssele när du är på taket.