Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Checklista

 • Fixa hemma
  • Ha alltid en första-hjälpen-låda tillhands.
  • Använd skyddsutrustning och skyddskläder.
  • Följ alltid bruksanvisningarna som kommer med verktyg och material.
  • Sköt om dina verktyg och kasta skadade.
  • Modifiera aldrig verktyg till exempel genom att ta bort dödmansgreppet.
  • Läs igenom din hemförsäkring innan du sätter igång. Villkoren vid ersättning av personskada kan bero på hur du följt säkerhetsföreskrifterna.
  • Ta hjälp om du känner dig tveksam över hur någonting ska göras eller om något är för tungt.
  • Utför inte elinstallationer om du inte vet hur det ska göras. Många gånger krävs behörig elektriker.
  • Byt aldrig sågklinga utan att först ha dragit ur sladden. Lossa alltid tändstiftet när du servar en bensinsåg.
  • Ställ upp stegen med 75 graders lutning så minskar du risken att stegen glider rakt ut nertill.
  • Förankra stegen i sidled.
  • Byt glidskydd på stegen om det är slitna.
  • Använd fallskyddssele när du är på taket.