Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Checklista

  • Förvaring av farliga kemikalier
    • Förvara kemikalier oåtkomligt för barn
    • Ställ kemikalierna högt upp eller inlåsta i något skåp
    • Förvara inte kemikalier med livsmedel
    • Förvara alltid kemikalier i originalförpackning
    • Se till att förpackningen är väl tillsluten
  • Förvara gasol hemma
    • Det är förbjudet att förvara gasolflaskor i källare, på vindar och i flerbilsgarage.
    • Gasolbehållare måste förvaras i ett ventilerat utrymme, exempelvis i förråd skilt från bostaden, i eget garage eller på icke inglasad balkong.
    • I en bostad får endast gasol som täcker det egna behovet förvaras, en gasolbehållare för förbrukning och en i reserv.
    • Flaskorna ska alltid förvaras stående. Säkerhetsventilen fungerar inte som den ska om den ligger ner.