Checklista

Säkrare fyrverkeri
 • Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
 • Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
 • Var nykter.
 • Läs bruksanvisningen.
 • Håll inte en fyrverkeripjäs i handen om inte bruksanvisningen tillåter det.
 • Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
 • Håll dig, och åskådare, på behörigt säkerhetsavstånd.
 • Vänta 10-20 minuter med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar.
 • Visa hänsyn mot människor och djur.
Köp och montera gasolgrill
 • Köp en CE-märkt gasolgrill, det är en garanti för att produkten uppfyller de säkerhetskrav som finns.
 • Skaffa en regulator som anpassar trycket till grillen. Dessa ingår inte alltid.
 • Följ bruksanvisningen när du monterar ihop grillen. Experimentera inte med egna installationer.
 • Se till att alla kopplingar är täta. Avläs med tryckmätare eller läckindikator att det inte läcker gasol. Dessa finns att köpa och en kontroll bör göras varje gång du byter flaska.
 • Var observant på om det är högergängat eller vänstergängat när du ansluter en gasolflaska så att du skruvar åt rätt håll, för att undvika skador och läckage.
 • Placera inte gasolflaskan under grillen där temperaturen kan bli hög. Flaskorna är gjorda av glasfiberarmerad plast och kommer de för nära brännaren kan det ske olyckor.
Brand i hotellrum
 • Om det brinner på ditt hotellrum och korridoren är fri från rök, lämna rummet.
 • Stäng in branden genom att stänga dörren.
 • Du kanske snart får återvända, så ta med rumsnyckeln.
 • Använd närmaste väg ut - titta på utrymningsplanen.
 • Använd aldrig hissen!

 

Brand i hotellkorridor
 • Om det brinner i hotellkorridoren: Håll dig inne i ditt hotellrum med dörren stängd. Några få andetag av brandrök kan innebära livsfara.
 • Stanna var på hotellrummet och ring reception eller larmnummer för att meddela att du är kvar på rummet.
 • Sätt för ventilationsöppningar och dörrspringor med våta handdukar.
 • Gör dig synlig. Ställ dig vid ett fönster eller en balkong så att räddningspersonal kan se dig.
 • Om rummet är rökigt - öppna fönstret.
 • Avvakta räddningspersonalens instruktioner. Du kan skada dig om du hoppar ut själv.
Förebygg anlagd brand
 • Beskär buskar och växter intill fasaden. Då blir det svårare att gömma sig.
 • Utomhusbelysning med rörelsedetektor håller oönskade besökare borta.
 • Håll dörrar till källare, soprum, vindar, förråd och garage låsta.
 • Dörrstängare ska vara tillräckligt starka för att slå igen dörren.
 • Håll trapphus och entréer fria från brännbart material.
 • Om trapphuset har en anslagstavla: se till den har glas eller genomskinlig plast över. Det gör det svårare att elda där.
 • Rensa källare och vindar från skräp. Undvik också att överfylla förråden.
 • Containrar bör ha låsbara lock. Öppna containrar placeras minst sex meter från byggnad eller utstickande tak.   
När du grillar med gasol
 • Kontrollera att gasolgrillen är CE-märkt. Det är tillverkarens garanti för att EU:s säkerhetskrav är uppfyllda.   
 • Det ska finnas en regulator eller reducerventil som anpassar trycket på gasolen mellan flaskan och grillen. 
 • Undersök slangen från regulatorn till grillen inför varje sommar. Böj på den. Om det finns sprickbildningar i gummit, byt slangen!
 • När du ska montera gasolgrillen, se till att kopplingarna är täta. Använd läckspray eller läckindikator. Gör den kontrollen varje gång du byter flaska.
 • Större gasolbehållare är vänstergängade. Skruvar man åt fel håll kan man skada gängorna med läckage som följd.
 • Grillen ska inte stå nära brännbart material, exempelvis parasoll, vedhögar och intilliggande byggnader.
 • Klä inte den utdragbara bottenbrickan med folie. Det kan hindra fett och matrester att rinna ner i dropplådan och ökar risken för brand.
 • Ha en handske nära. Om det börjar brinna är det viktigt att du kan stänga av gastillförseln.  
 • Se till att brandsläckare finns i närheten. Försök aldrig släcka en eld i en gasolgrill med vatten.
 • Fettavlagringar kan ta eld, så rengör grillen regelbundet efter användning.
Så använder du en brandsläckare
 • Dra ur säkringen.
 • Lossa slangen.
 • Rikta munstycket mot det som brinner.
 • Sikta innan du trycker in handtaget.
 • Sikta långt ner, inte mot toppen av lågorna.
 • Gå nära branden och huka dig ner.
 • Tryck in handtaget.   
 • Rör dig runt branden så att du kommer åt ordentligt.
Förebygg brand hemma
 • Gå inte ifrån spisen när den är på och matlagningen är i gång.
 • Ha inte saker/material som lätt kan börja brinna nära eller på spisen. 
 • Rök aldrig i sängen, soffan eller någonannastans där du lätt somnar.
 • Blöt innehållet i askfatet innan du slänger det i soppåsen.
 • Förvara aska och rester från öppen spis eller grill i metallkärl med lock.
 • Täck inte över elektriska element eller annan uppvärmning. 
 • Se till att lampor/spotlights inte är nära något brännbart eller kan trilla ner.
 • Byt blinkande lysrör. De kan överhettas. Byt glimtändaren samtidigt.
 • Var rädd om sladdar. En trasig sladd kan orsaka kortslutning och brand.
 • Ställ värmeljus var för sig. Står de tätt ihop kan värmen bli så hög att allt stearin antänds och skapar en kraftig låga.
 • Placera inte ljus nära saker som kan börja brinna och att de står stadigt.
 • Använd inte ljus med ingjutna dekorationer.  
 • Blås ut ljusen när du lämnar rummet.
Elda rätt i braskamin
 • Följ alltid eldningsinstruktionerna för just din eldstad.
 • Kolla din skorsten med en rökgastermometer. Skorstenar är normalt godkända för max 450 grader.
 • Använd torr ved. Då bildas mindre tjära i skorstenen och soteld uppstår inte lika lätt.
 • Max tre kilo ved per timme, annars riskerar du överhettning.
 • Har du eldat i fyra timmar, låt eldstaden vila i fyra timmar.
 • Förvara askan i ett obrännbart kärl med tättslutande lock.
Brandvarnare
 • Se till att brandvarnaren har standardmärkningen SS-EN 14604.
 • Placera brandvarnaren i taket och minst 50 cm från väggen.
 • De flesta bränder i bostäder börjar i köket. Ha därför en brandvarnare i närmaste rum intill köket för att få så tidig varning som möjligt, om det börjar brinna i köket.
 • Om du bara har en brandvarnare ska den sitta i eller intill sovrummet. Då hör du larmsignalen när du sover.
 • Har du olika takhöjder hemma, långa avstånd mellan rummen eller annat som fördröjer röken? Då ska du skaffa flera brandvarnare.
 • Har du ett hus med flera våningar - placera en brandvarnare på varje våning.
 • Testa brandvarnaren ofta, särskilt när du varit hemifrån en längre tid.
 • Ha alltid extra batterier hemma.
 • Om brandvarnaren piper, är det dags att byta batteriet...
 • ... men det är ännu bättre att komma ihåg att byta batteri varje år!
 • 1 december är Brandvarnardagen. När du tar fram adventsljusstaken kan du passa på att byta batteriet i brandvarnaren.
 • Rengör brandvarnaren en gång om året. Dammsug och torka av den på utsidan.
 • Ta med dig en resebrandvarnare på resan.
 • Brandvarnare ska också finnas i fritidshuset, båten eller stugan.
Levande ljus
 • Det är viktigt att ljuset och ljusstaken har samma dimension.
 • Ljusstaken ska tåla värme och vara stabil.
 • Placera ljuset säkert, där ingen gardin eller något annat brännbart kan nå det.
 • Ta bort alla föremål som lätt kan ta eld. De ska inte vara nära ljuset.
 • Ett ljus ska inte ska stå där det är dragigt.
 • För många ljus tillsammans kan påverka varandra och flamma upp.
 • Ljusmassan kan flamma upp om den blir för varm.
 • Andra värmekällor kan göra så att ljusen omformas och börjar brinna okontrollerat.
 • Släck alltid ljusen innan de har hunnit brinna ner av sig självt.
 • Lämna aldrig tända ljus. De kan antända gardiner, ljusdekorationer, bordsskivor och annat.
 • När du blåser ut, så kan delar av veken lossna. Håll handen bakom lågan när du blåser.
 • Somna inte ifrån någon form av tända ljus.
 • Låt inte barn och ungdomar hantera ljus på egen hand.
 • Husdjur ska helst inte vara i ett rum med tända ljus.

  Mer om lyktor och värmeljus

 • Ljuslyktor ska ha ventilation. Annars kan det bildas brännbara gaser.
 • Vid överhettning kan ljuslyktor spricka och gå sönder.
 • Använd inte blockljus i lyktor för värmeljus. De kan smälta så att brinnande ljusmassa rinner ut.
 • Överkanten på värmeljuset ska vara i jämnhöjd med ljusstakens överkant.
 • Ställ aldrig värmeljus tätt ihop. De kan överhettas och börja brinna.
Brand i offentlig lokal

Före festen

 • Ta reda på max antal tillåtna personer i lokalen.
 • Ta reda på om det finns brand- eller utrymningslarm.
 • Ta reda på var släckutrustning finns och hur den fungerar.
 • Se till att det finns möjlighet att larma 112.
 • Det ska alltid finnas minst två utrymningsvägar som inte är beroende av varandra.
 • Se till att de inte är blockerade.
 • Alla dörrar längs utrymningsvägarna ska kunna öppnas utan nycklar.

Under festen

 • Ljus och marschaller ska stå på säkra platser och håll dem under uppsikt.
 • Ta inte in flera gäster än vad lokalen är godkänd för.
 • Visa gästerna var utrymningsvägarna finns.
 • Vägarna ska inte blockeras.
 • Kolla då och då under festen att inte någon har blockerat utrymningsvägarna med bord, stolar, kläder eller annat.

Efter festen

 • Släck levande ljus/marschaller.
 • Se till att spisar, diskmaskiner, kaffekokare och dylikt är avstängda.
 • Lämna inte sopsäckar nära husfasaden. Då minskar du risken för anlagd brand.
Tips om brandskydd
 1. Ha inget på spisen som kan börja brinna
 2. Rengör spisfläkten, fett i filtret kan börja brinna
 3. Släck brand på spis med lock eller brandfilt