Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Checklista

 • Gasol i fritidsbåt
  • Placera gasolflaskan på utsidan av båtens skrov, till exempel på badbryggan.
  • Om gasolflaskan ändå placeras i båten rekommenderas att flaskans huvudkran stängs av då gasolen ej används.
  • Kontrollera tätheten i din gasolanläggning med läckindikator varje gång du byter behållare eller minst en gång om året. Vid behov kan du få hjälp med täthetsprovning genom ett båtvarv.
  • Se över alla gasolslangar minst en gång per år. Böj slangen för att se om den är sprucken eller murken.
  • En gasolvarnare ger ifrån sig ett larm om gasol läcker ut i bodel eller kölsvin.
  • Stäng alltid av gasolen på gasolflaskans huvudkran innan du tankar båten.
  • Utrusta din båt med en brandsläckare enligt svensk standard SS EN 3-7. Vilken storlek som är lämplig beror på båttyp och båtens storlek.
 • Flytvästar för barn
  • Välj modell räddningsväst
  • Fasta flytelement (ej uppblåsbar)
  • CE-märkt
  • Märkt 100 N eller högre
  • Anpassad för barnets vikt
  • Orange, gul eller röd färg
  • Krage
  • Tillverkad 2006 eller senare
 • Tankning av fritidsbåt
  • Stäng av huvudströmbrytaren, det räcker inte med bara tändningen.
  • Motorrumsfläkten skall vara påslagen för att få bort giftig ånga.
  • Var säker på att du fyller på bränslet på rätt ställe. Vissa båtar är modifierade och har påfyllningshål på utsidan som inte är vidarekopplat. 
  • Se till att handtagen är jordade när du tankar båten. Om de inte är det kan du koppla en jordad kabel till båten så att inte statisk elektricitet uppstår vilket kan skapa en gnista. Detta kan även hända vid tankning dunk till dunk, även om det är extremt ovanligt. På tankstationer ska handtagen vara jordade. 
  • Brandsläckare skall alltid finns nära till hands om olyckan skulle intträffa. 
  • Stäng av gasolflaskor innan du tankar. 
  • Ingen ska finnas ombord på båten när den tankas för att ni lättare ska kunna söka skydd vid olycka.
  • Dieselbakterier kan förorsaka betydande skador på spridare, pumpar och i värsta fall totalt bränslestopp. För att förebygga mikroorganismerna så skall du undvika kondensvatten i bränsletanken. 
  • Det är bra att gå igenom systemet två gånger per år för att säkerhetsställa dess funktion samt leta läckor, dåliga kopplingar eller slangar. Du ska också säkerhetsställa att tanken är helt utan rostskador.
  • En lös bensintank skall lyftas ut ur båten, då det lätt blir gasbildning som ligger kvar i skrovet.