Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Checklista

 • Säkrare fyrverkeri
  • Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
  • Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
  • Var nykter.
  • Läs bruksanvisningen.
  • Håll inte en fyrverkeripjäs i handen om inte bruksanvisningen tillåter det.
  • Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
  • Håll dig, och åskådare, på behörigt säkerhetsavstånd.
  • Vänta 10-20 minuter med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar.
  • Visa hänsyn mot människor och djur.
 • Grilla med gasolgrill
  • Kolla med räddningstjänsten om det är eldningsförbud där du bor. Se också räddningstjänstens anvisningar för eldning och grillning.
  • Kolla slangen från regulatorn till grillen. Böj på den. Om det finns sprickbildningar, byt!
  • Byt ut eller rengör lavastenarna varje år.
  • Grilla bara på balkongen om det är tillåtet av fastighetsägaren.
  • Använd aldrig vatten för att släcka en eld som uppstår i en gasolgrill. Ha en brandsläckare nära tillhands.
  • Placera grillen på avstånd från brännbart material, till exempel parasoll, byggnader, vedhögar.
  • Håll grillen ren från fett. Fett kan antändas om det ansamlas för mycket.
  • Klä inte den utdragbara bottenbrickan med folie. Detta kan hindra fett och matrester från att rinna ner i dropplådan och det ökar risken för brand.
  • Det är bra om du använder en handske vid gasolgrillning. Skulle det börja brinna är det viktigt att du kan komma åt ventilen och stänga av den.
 • Köp och montera gasolgrill
  • Köp en CE-märkt gasolgrill, det är en garanti för att produkten uppfyller de säkerhetskrav som finns.
  • Skaffa en regulator som anpassar trycket till grillen. Dessa ingår inte alltid.
  • Följ bruksanvisningen när du monterar ihop grillen. Experimentera inte med egna installationer.
  • Se till att alla kopplingar är täta. Avläs med tryckmätare eller läckindikator att det inte läcker gasol. Dessa finns att köpa och en kontroll bör göras varje gång du byter flaska.
  • Var observant på om det är högergängat eller vänstergängat när du ansluter en gasolflaska så att du skruvar åt rätt håll, för att undvika skador och läckage.
  • Placera inte gasolflaskan under grillen där temperaturen kan bli hög. Flaskorna är gjorda av glasfiberarmerad plast och kommer de för nära brännaren kan det ske olyckor.
 • Gasol i husvagn och husbil
  • Kontrollera tätheten i din gasolanläggning med läckindikator varje gång du byter behållare eller minst en gång om året. Vid behov kan du få hjälp med täthetsprovning genom någon husvagnsklubb eller husvagnsförsäljare.
  • Se över alla gasolslangar minst en gång per år. Böj slangen för att se om den är sprucken eller murken.
  • En gasolvarnare ger ifrån sig ett larm om gasol läcker ut i husvagnen eller husbilen.
  • Stäng alltid gasolflaskans ventil innan du påbörjar resa med en bilfärja.
  • Ha alltid en pulversläckare på minst två kilo enligt svensk standard SS EN 3-7 i husvagnen eller husbilen.
 • Elda i trädgården
  • Kontakta kommunen för att ta reda på om det är eldningsförbud och vilka regler som gäller i din kommun.
  • Dra fram trädgårdsslangen och ha ett par fyllda hinkar eller vattenkannor till hands.
  • Använd grova handskar. Spade och kratta är också bra verktyg för att hantera elden.
  • Vattna ordentligt runt eldningsplatsen.
  • När du ska släcka kan du kratta ut glöden och dränka den med vatten.
  • Kontrollera att det är släckt ordentligt. Detta kan behöva göras under flera timmar efter.
 • Gasol i fritidsbåt
  • Placera gasolflaskan på utsidan av båtens skrov, till exempel på badbryggan.
  • Om gasolflaskan ändå placeras i båten rekommenderas att flaskans huvudkran stängs av då gasolen ej används.
  • Kontrollera tätheten i din gasolanläggning med läckindikator varje gång du byter behållare eller minst en gång om året. Vid behov kan du få hjälp med täthetsprovning genom ett båtvarv.
  • Se över alla gasolslangar minst en gång per år. Böj slangen för att se om den är sprucken eller murken.
  • En gasolvarnare ger ifrån sig ett larm om gasol läcker ut i bodel eller kölsvin.
  • Stäng alltid av gasolen på gasolflaskans huvudkran innan du tankar båten.
  • Utrusta din båt med en brandsläckare enligt svensk standard SS EN 3-7. Vilken storlek som är lämplig beror på båttyp och båtens storlek.
 • Förvaring av farliga kemikalier
  • Förvara kemikalier oåtkomligt för barn
  • Ställ kemikalierna högt upp eller inlåsta i något skåp
  • Förvara inte kemikalier med livsmedel
  • Förvara alltid kemikalier i originalförpackning
  • Se till att förpackningen är väl tillsluten
 • Förvara gasol hemma
  • Det är förbjudet att förvara gasolflaskor i källare, på vindar och i flerbilsgarage.
  • Gasolbehållare måste förvaras i ett ventilerat utrymme, exempelvis i förråd skilt från bostaden, i eget garage eller på icke inglasad balkong.
  • I en bostad får endast gasol som täcker det egna behovet förvaras, en gasolbehållare för förbrukning och en i reserv.
  • Flaskorna ska alltid förvaras stående. Säkerhetsventilen fungerar inte som den ska om den ligger ner.
 • Fixa hemma
  • Ha alltid en första-hjälpen-låda tillhands.
  • Använd skyddsutrustning och skyddskläder.
  • Följ alltid bruksanvisningarna som kommer med verktyg och material.
  • Sköt om dina verktyg och kasta skadade.
  • Modifiera aldrig verktyg till exempel genom att ta bort dödmansgreppet.
  • Läs igenom din hemförsäkring innan du sätter igång. Villkoren vid ersättning av personskada kan bero på hur du följt säkerhetsföreskrifterna.
  • Ta hjälp om du känner dig tveksam över hur någonting ska göras eller om något är för tungt.
  • Utför inte elinstallationer om du inte vet hur det ska göras. Många gånger krävs behörig elektriker.
  • Byt aldrig sågklinga utan att först ha dragit ur sladden. Lossa alltid tändstiftet när du servar en bensinsåg.
  • Ställ upp stegen med 75 graders lutning så minskar du risken att stegen glider rakt ut nertill.
  • Förankra stegen i sidled.
  • Byt glidskydd på stegen om det är slitna.
  • Använd fallskyddssele när du är på taket.
 • Arbeta säkrare i trädgården
  • Följ alltid bruksanvisningen som kommer med verktyg och material
  • Använd godkänd skyddsutrustning som skyddsglasögon och hörselskydd om du jobbar med maskiner
  • Dra ur sladden eller ta bort tändstiftet när du rensar motorgräsklipparen
  • Ställ upp stegen med 75 graders lutning så minskar du risken att stegen glider rakt ut nertill
  • Förankra stegen i sidled
  • Byt glidskydd på stegen om det är slitna
  • Använd fallskyddssele när du är på taket
 • Barnsäkra hemma
  • Byt blöja på golvet, eller se till att skötbordet har höga kanter. Håll alltid en hand på barnet så att det inte faller ner.
  • En barnstol ska vara stabil och barnet ska inte kunna ta sig ur den på egen hand. Sätt fast stolen i bordet.
  • Leksaker ska vara CE-märkta och anpassade efter barnets ålder, kontrollera att det inte finns smådelar som kan lossna.
  • Trappgrind bör användas både upptill och nedtill i trappor. Kolla regelbundet att den är fastsatt och att skruvar är åtdragna.
  • Montera klämskydd på dörrar om det inte finns något kan du hänga en vikt handduk över dörren så att den inte stängs helt.
  • Lämna aldrig små barn ensamma i badkaret, inte ens för en kort stund. Lämna inte heller ansvaret till syskon.
  • De flesta spisar har barnskyddsutrustning som vredspärrar, tippskydd och spärr på ugnsluckan. Utsidan av ugnsluckan får inte bli varmare än 60 grader.
  • Fäst lösa persiennsnören högt upp. Öglor eller långa linor till persienner, markiser och gardiner medför en strypningsrisk - barn kan snurra dem runt halsen och fastna.
  • Fönster på övervåningen ska ha ett säkerhetsbeslag eller en spärr.
  • Förse balkongdörren med både säkerhetsbeslag och spärr. Balkongräcket ska inte gå att klättra på och inte ha öppningar större än 10 centimeter – barnet kan fastna med huvudet eller falla ut.
  • Kemikalier ska förvaras oåtkomligt för barn. Barnsäkra förpackningar är inte alltid tillförlitliga.
  • Om du misstänker att ett barn har fått i sig eller fått på sig något giftigt eller frätande: ring 112 och begär - Giftinformationscentralen.
 • Pulkabacken

  Här är några råd och rekommendationer inför pulkaåkning som också gäller snowracer, stjärtlapp och annat.

  • Trafik. Kontrollera att nedfarten inte vätter mot en trafikerad gata.
  • Håll åt sidan. Lär alltid barnen att ta sig uppför backen på sidan så att de undviker att krocka med dem som åker nedåt.
  • Undersök att inga hinder som grenar, stubbar eller stenar finns i backen.
  • En vuxen bör alltid finnas med i backen.
  • Se till att barnen har godkänd hjälm, som täcker hjässa, panna och bakhuvudet. Barn under sju år bör en så kallad småbarnshjälm. Spännet på denna hjälm öppnas om barnet fastnar. Detta för att förhindra kvävningsolyckor.­­
 • Hoppa säkrare på studsmattan
  • Placera studsmattan på plan mark så att den står stadigt.
  • Underlaget kring mattan ska vara mjukt, exempelvis gräs.
  • Placera studsmattan långt från träd och andra hårda föremål.
  • Studsmattan ska ha ett stabilt och rejält vadderat ramskydd som täcker fjädrarna och ramen.
  • Det ska inte finnas något mellanrum mellan ram och den matta man hoppar på. Man ska inte kunna ramla ned i något mellanrum.
  • Använd ett skyddsnät för att förhindra att barnen trillar av.
  • Det bästa är om barnen hoppar en i taget och att de små barnen är under uppsikt av en vuxen person.
  • Fler än två barn bör aldrig vara på mattan samtidigt. De bör dessutom vara ungefär lika stora och ha ögonkontakt med varandra.
  • Försök dig inte på volter och tricks om du inte vet hur de ska utföras. Landar du på huvudet eller nacken kan du skada dig väldigt illa.
  • Hoppa inte när mattan är våt, den blir hal och risken för olyckor ökar.
  • Låt inte barnen äta när de hoppar, de kan sätta i halsen.
  • Låt inte barnen ha hårda leksaker på mattan, de kan skada sig.
  • Små barn och ovana personer ska definitivt inte hoppa på knäna. Däremot går det bra att hoppa på rumpan, ryggen och magen när man har lärt sig att behärska hoppningen på fötter.
  • Ju större studsmatta desto mindre risk att ramla av.
  • Kliv lugnt av mattan, många skador sker när man hoppar av.
  • Se till att ingen befinner sig under studsmattan när andra hoppar. Tänk på att små barn kan gå upprätt under mattan.
  • Hoppa inte om du är alkoholpåverkad.
 • Bada säkert i badkar

  När barn ska bada finns det några saker du bör tänka på för att minska risken för att barnet skadas.

  • Små barn ska inte lämnas ensamma i badkaret, inte ens för en kort stund då telefonen ringer eller för att göra något annat bortom gripavstånd.
  • Låt inte ett syskon passa småbarnet i badkaret, utan se alltid till att en vuxen badar barnet.
  • Vattentemperaturen ska inte överstiga 55 grader. Kontrollera badvattnet med din armbåge. Det ska varken kännas för varmt eller kallt, utan ungefär 37 grader är lagom. Kranar där vattentemperaturen överstiger 60 grader ska förses med skydd.
  • Överskatta ej säkerheten med badtillbehör. Sugkoppar på badstolar kan lossna och badstolar kan tippa när barnet gör plötsliga rörelser.
  • Halkskydd som en halkmatta eller självhäftande märken kan användas när barnet blivit lite större.
 • Barnsäkra poolen
  • Pooler eller dammar som är djupare än 20 centimeter ska vara utrustade med lämpligt skydd mot barnolycksfall. Kravet gäller oavsett om du har egna barn eller inte.
  • Ha ett minst 90 centimeter högt staket kring poolen eller dammen, med självstängande grind som inte kan öppnas lätt av barn.
  • Staketet bör ha en självstängande och självlåsande grind, som öppnas i riktning bort från poolen. Placera låset högt upp så att små barn inte kan öppna. Lär de äldre barnen att alltid stänga grinden efter sig.
  • Fasta pooler bör ha ett skydd över, till exempel ett lock, pooltak, överdrag eller nät, som håller att gå på. För flyttbara pooler kan skyddet vara ett staket eller lock. Använd inte presenning.
  • Finns det inget lämpligt skydd för din flyttbara pool bör den tömmas när den inte används.
  • Ta bort stegen på flyttbara pooler när ingen badar.
  • Lämna aldrig barn, i eller nära en pool, utan tillsyn.
  • Lämna aldrig en vattenfylld pool utan skydd. När du inte ser kan en grannes barn komma på besök.
  • Det krävs bara några centimeter vatten för att någon ska drunkna.
 • Klämskador
  • Håll den klämda kroppsdelen högt, högre än brösthöjd, så gör det inte så ont.
  • Om det inte gör alltför ont, tryck med fingrarna runt klämstället för att stoppa den inre blödningen.
  • Kyl ned klämskadan med kallt vatten från kranen under cirka 30 minuter för att lindra smärtan och minska blödningen. Använd inte isvatten.
  • Känn efter om något är brutet. 
  • Efter en stund är det bra att böja och sträcka på det klämda stället för att känna om något är brutet.
  • Om en kroppsdel, till exempel en fingertopp kläms av ska du genast ta ditt barn till sjukhus. Lägg den avklämda fingertoppen i en plastpåse, så att den hålls fuktig och ta med den till sjukhuset.
  • Ta ditt barn till sjukhus om du misstänker att ditt barn har brutit något. Håll den klämda kroppsdelen högt även under transporten.
  • Förebygg klämskador genom klämskydd. Om inte dörren har ett klämskydd går det att montera ett i efterhand. Finns inget klämskydd kan till exempel en vikt handduk hängas över dörren för att förhindra att den stängs helt.

   

   

 • Förebygg kvävning
  • Leksaker och andra föremål ska vara minst så stora som en golfboll för att inte kunna fastna i barnets hals.
  • Plocka undan små föremål. Var också vaksam när du är på besök hos någon annan.
  • Med en smådelscylinder kan du testa leksakers storlek. Ryms saken i smådelscylindern så är den farlig för ett litet barn. Du kan få cylindern gratis hos konsumentvägledningen i din kommun.
  • Dragsnören och kedjor till persienner, markiser, jalusier och gardiner kan innebära en stryprisk för barn. Linda upp snöret flera varv så att barnet inte når det.
  • Se till att barnet sitter still när det äter för att undvika att maten kommer i luftstrupen i stället för i matstrupen.
  • Undvik att låta barnet äta under en bil- eller cykeltur, eftersom det kan komma plötsliga gupp. Sitter barnet långt ifrån dig i bilen, hör du heller inte om det sätter i halsen.
  • Om olyckan ändå är framme är det mest kraftfulla sättet att få bort föremålet från ett större barns luftvägar att barnet hostar. Uppmana barnet att fortsätta hosta.
  • Man kan i de flesta fall få upp föremålet genom att ge fem snärtiga slag med öppen handflata mellan barnets skulderblad. Lägg barnet på mage i ditt knä. Lägg sedan din underarm längs barnets mage och stöd barnets huvud genom att hålla i hakan. Barnets huvud ska vara lägre än kroppen.
  • Om barnet förlorar medvetandet, så påbörja hjärt-lungräddning. Hur man utför hjärt-lungräddning beror på barnets ålder.
  • Gå en hjärt- och lungräddningskurs. Det finns särskilda kurser i livräddande första hjälpen till barn. Kontakta barnavårdcentralen (BVC), Röda korset, din kommun eller Svenska Livräddningssällskapet för att få reda på var sådana kurser ges. 
 • Säkra spjälsängen
  • I sängens lägsta läge ska sängsidan vara minst 60 centimeter hög från sängbotten. I högsta läge ska sängsidan vara minst 30 centimeter hög från sängbotten.
  • Avståndet mellan spjälorna skall vara 4,5–6,5 centimeter så att inte barnet kan få in huvudet mellan spjälorna.
  • Mellan ribborna i sängbotten ska avståndet vara högst 2,5 centimeter för att barnet inte ska fastna med händer och fötter.
  • Spjälskydd hindrar att armar och ben sticker ut mellan spjälorna. Fäst skyddet nere vid sängbotten utanför madrassen.
  • Sängen får inte ha några uppstickande delar – se till att barnet inte kan fastna med kläder och därmed riskera att strypas.
  • Använd den madrass som sängtillverkaren rekommenderar. Madrassen ska gå ända ut till sängsidorna så att det inte uppstår något mellanrum där barnet kan lägga ned ansiktet.
  • Vädra den nyinköpta madrassen för att få bort flyktiga kemikalier.
  • Sänk sängbotten till lägsta läget innan barnet kan sätta sig upp själv. Om barnet börjar klättra ur sängen bör du byta till en säng utan höga kanter. På vissa modeller kan en sängsida tas bort.
 • Publicering på internet
  • Innan du publicerar information som bilder, filmklipp, texter på nätet bör du tänka på att informationen kan spridas obegränsat bortom din kontroll.
  • Det som publiceras på internet går inte att ta bort och att kan spåras i framtiden.
  • Tänk på att nyanser, till exempel ironi kan försvinna i korta meddelanden och i text.
  • Publicera aldrig värdefull information som exempelvis namn, personnummer, telefonnummer eller adress på internet.
  • Tänk på vilken information du publicerar om dig själv i sociala medier. Du kan riskera att råka ut för identitetsstöld om du publicerar personlig information i dina profiler.
  • Du bör alltid fråga personen/-er som är med på fotografier eller film om tillåtelse att dessa publiceras.
  • Tänk igenom vad du kan publicera utan att kränka någon.
  • Om du blivit kränkt på nätet. Ta i första hand kontakt med personen i fråga, i andra hand kontaktar du den som är ansvarig för sidan. Det går även att anmäla till polisen.
 • Skydda din dator
  • Se till att ditt operativsystem på datorn uppdateras automatiskt.
  • Tacka alltid ja till uppdateringar av kända program som du redan har installerat på din dator.
  • Ha ett uppdaterat antivirusskydd på din dator.
  • Se till att din dator är utrustad med en brandvägg.
  • Tänk på vilka webbplatser du besöker och vad du vad du laddar ner, installera inte okända program.
  • Skydda alltid datorn med ett lösenord så att den är låst för obehöriga.
  • När du har utfört dina ärenden på en webbsida (ex: bankärenden) bör du logga ut från sidan.
  • Lämna inte datorn i bilen eller på andra platser där den är lätt att stjäla.
 • Säkerhetskopiering
  • Spara alltid värdefull information på minst två olika ställen.
  • Hitta den lösning för säkerhetskopiering som passar dig. Du kanske vill göra säkerhetskopior på en extern hårddisk, lagra via en webbplats eller skriva ut.
  • Information som är oersättlig bör du spara på två ställen som inte påverkas av samma riskscenario till exempel en brand eller översvämning.  
  • Information på mobila enheter bör du vara extra noga med att säkerhetskopiera då risken att tappa bort en mobil enhet är större än en stationär dator.
 • Smarta telefoner och surfplattor
  • Hantera din smarta telefon/surfplatta på samma sätt som du hanterar din dator.
  • Använd alltid skärmlås (ex: pinkod, lösenord) på din mobil eller surfplatta så att inte vem som helst kan komma åt applikationer och personliga uppgifter.
  • Lämna inte din smarta telefon eller surfplatta utan uppsikt och tänk på vem du lånar ut den till.
  • Om du ansluter dig till trådlösa nätverk via mobila enheten  är det bra att ansluta sig mot trådlösa krypterade nätverk.
  • Klicka inte på okända länkar och öppna inte okända filer, oavsett om det är via webbläsaren, genom epost eller som SMS.
  • Tänk efter vad du installerar. Ladda endast ned applikationer, appar från kända och välrenommerade bibliotek som Appstore och Google play.
  • Logga ut från dina applikationer efter användning.
  • Tänk på att säkerhetskopiera information som du inte vill bli av med från din smarta mobil/surfplatta
  • Uppdatera din mobila enhet så fort det finns en uppdatering tillgänglig.
  • Om du förlorar din surfplatta eller smarta telefon är det viktigt att du genast ringer och spärrar ditt abonnemang.
  • Om du använder en smart telefon eller surfplatta i arbetet ska du följa de regler som din arbetsgivare har satt upp för användningen.
 • Internetsäkerhet
  • Skicka inte känslig eller hemlig information i E-post.
  • Öppna inte mail eller bilagor från okända avsändare.
  • Handlar du på nätet ska du ta reda på mer om företaget du handlar ifrån.
  • Skriv ut eller ta en skärmdump på din betalning/ditt köp om du handlar via nätet.
  • Var försiktig med att lämna ut ditt kontonummer och välj i första hand att betala mot faktura.
  • När du är färdig med det du ska göra på din Internetbank, andra betalningstjänster, offentliga portaler och andra webbplatser bör du logga ut.
  • Se till att din dator har ett bra tekniskt skydd som brandvägg och antivirusprogram. (Läs mer under avsnittet skydda din dator).
  • Säkra ditt eget nätverk och tänk på hur du surfar då du använder publika nätverk. (Läs med under trådlösa nätverk).
 • Minska risken för id-kapning
  • Använd ett bra lås till din brevlåda så att ingen kan stjäla din post och komma åt dina personliga uppgifter.
  • Särskilt via internet kan man utsättas för angrepp av identitetstjuvar. Se till att skydda din dator för eventuella angripare (Läs mer på sidan: Skydda din dator)
  • Lämna inte ut ditt personnummer på nätet och släng inte post med personlig information i sopor eller i pappersinsamling.
  • Uppdatera/skicka aldrig dina identitetsuppgifter, lösenord eller bankkortsuppgifter via e-post.
  • Banker frågar aldrig via e-post eller sociala medier om dina koder, lösenord eller bankkortsnummer.
  • Om någon tar kontakt med dig via mail eller telefon och vill ha information från dig – ska du alltid be att få återkomma via företagets växel. Det kan röra sig om phishing.
  • Öppna inte bilagor i e-post från okända eller oväntade avsändare. Kontakta istället den aktuella avsändaren om du vill undersöka vidare
  • Du kan inte vinna på ett lotteri utan att köpa en lott.
  • Ett erbjudande som låter för bra för att vara sant är oftast det.
  • Anslut dig till digitala kreditupplysningstjänster eller digitala brevlådor, då vet du snabbt om du utsatts för id-kapning genom att någon ansökt om lån/kredit i ditt namn.
  • Spärra obehörig adressändring.
  • Kontrollera regelbundet dina kontoutdrag. Följ upp om du inte känner igen en utgift eller betalning.
  • Det är viktigt att förstöra elektroniska media, som CD-skivor, USB-minnen, hårddiskar med personlig information innan du kastar/säljer dem.
 • Åtgärder vid id-kapning
  • Polisanmäl. Ring 114 14 eller besök närmsta polisstation.
  • Kontakta aktuellt företag där lånet/krediten/produkten är beställd.
  • Spärra ditt personnummer hos aktuellt kreditupplysningsföretag.
  • Bluffakturor ska bestridas. Det innebär att motparten får veta att du motsätter dig betalningen och varför.
  • Ring din bank och kontrollera konton och krediter.
  • Ring Skatteverket och kontrollera din folkbokföring samt att inte någon obehörig står skriven på din adress.
  • Ring Svensk adressändring och kontrollera att din post inte är eftersänd till annan adress.
  • Vid förlustanmälan av pass eller nationella ID-kort ring 114 14 eller vänd dig till en polisstation. I andra fall ska du kontakta utfärdaren, exempelvis Skatteverket.
  • Vid förlust av betal- och uttagskort kontaktar du din bank eller kreditkortsföretaget för att spärra kortet.
  • Förbyggande åtgärder för att minska risken att bli utsatt igen.

   

 • Brand i hotellkorridor
  • Om det brinner i hotellkorridoren: Håll dig inne i ditt hotellrum med dörren stängd. Några få andetag av brandrök kan innebära livsfara.
  • Stanna var på hotellrummet och ring reception eller larmnummer för att meddela att du är kvar på rummet.
  • Sätt för ventilationsöppningar och dörrspringor med våta handdukar.
  • Gör dig synlig. Ställ dig vid ett fönster eller en balkong så att räddningspersonal kan se dig.
  • Om rummet är rökigt - öppna fönstret.
  • Avvakta räddningspersonalens instruktioner. Du kan skada dig om du hoppar ut själv.
 • Trådlösa nätverk
  • Skydda ditt trådlösa nätverk genom rätt inställningar.
  • Byt lösenord på routern och kryptera det egna nätverket med lösenord. (Läs om starka lösenord på sidan lösenord).
  • När du använder publika nätverk bör du bara logga in på sidor som erbjuder krypterad kommunikation (det ser du om adressen börjar med https://).
 • Förgiftning
  • Förvara inte farliga ämnen som maskindiskmedel under diskbänken.
  • Förvara läkemedel i sina originalförpackningar i ett låsbart skåp. Tänk också på att placera mediciner som måste stå kallt högt upp i kylskåpet.
  • Håll uppsikt över tändvätskan vid grillning.
  • Ställ undan burkar med lacknafta direkt efter målning.
  • Ta bort giftiga krukväxter och håll uppsikt utomhus så att barnet inte kommer i kontakt med giftiga växter, bär och svamp.
  • Om barnet har svalt ett frätande ämne - skölj munnen, framkalla inte kräkning, ge barnet lite grädde om barnet vill och kan.
  • Om barnet fått frätande ämne i ögat - skölj med rinnande vatten under minst 15 minuter - åk till sjukhus eller läkare - skölj även under transport.
  • Om barnet spillt frätande ämne på huden - spola under rinnande vatten, tvätta med tvål, ta bort kläder om ämnet spillts på dessa.
  • Om barnet andats in giftiga/retande gaser - vädra ut och låt barnet andas frisk luft, undvik fysisk ansträngning.
  • Om barnet ätit giftig svamp - behåll svampen för identifiering.
  • Skaffa medicinskt kol från Apoteket som är bra mot förgiftningar.
  • Gå en kurs i hjärt-lungräddning (HLR) då är du bättre förberedd.
 • Brännskador
  • Utrusta spisen med vredspärr, tippskydd, spärr på ugnsluckan samt hällskydd.
  • Använd gärna en spisvakt
  • Se till att barnen inte kan klättra upp på spisen.
  • Ugnsluckan ska vara stängd och utsidan av luckan får inte bli varmare än 60 grader.
  • Använd petkontakter.
  • Undvik dukar som hänger ner från bordet - det finns risk att barnet drar i duken och får het vätska på sig.
  • Drick inte heta vätskor samtidigt som du har barnet i famnen.
  • Förse värmekällorna med skydd och ha uppsikt över barnen i rum där heta eldstäder finns.
  • Kontrollera värmen på maten innan du matar barnet.
  • Lämna inte heta strykjärn utan uppsikt.
  • Lämna inte barnet utan uppsikt vid motorgräsklippare och trädgårdmaskiner som kan bli mycket heta.
  • Lämna inte barnet utan uppsikt vid öppen eld och levande ljus.
  • Varmvattnet i kranen ska ligga närmare 50 än 60 grader.
  • Kontrollera badvattnet med din armbåge. Det ska varken kännas varmt eller kallt, vilket innebär cirka 37 grader.
  • Barn i en gåstol kan snabbt förflytta sig och komma åt exempelvis kaffekoppar, kokkärl, ugnsluckor och brask
 • Förebygg anlagd brand
  • Beskär buskar och växter intill fasaden. Då blir det svårare att gömma sig.
  • Utomhusbelysning med rörelsedetektor håller oönskade besökare borta.
  • Håll dörrar till källare, soprum, vindar, förråd och garage låsta.
  • Dörrstängare ska vara tillräckligt starka för att slå igen dörren.
  • Håll trapphus och entréer fria från brännbart material.
  • Om trapphuset har en anslagstavla: se till den har glas eller genomskinlig plast över. Det gör det svårare att elda där.
  • Rensa källare och vindar från skräp. Undvik också att överfylla förråden.
  • Containrar bör ha låsbara lock. Öppna containrar placeras minst sex meter från byggnad eller utstickande tak.   
 • Så använder du en brandsläckare
  • Dra ur säkringen.
  • Lossa slangen.
  • Rikta munstycket mot det som brinner.
  • Sikta innan du trycker in handtaget.
  • Sikta långt ner, inte mot toppen av lågorna.
  • Gå nära branden och huka dig ner.
  • Tryck in handtaget.   
  • Rör dig runt branden så att du kommer åt ordentligt.
 • Förebygg brand hemma
  • Gå inte ifrån spisen när den är på och matlagningen är i gång.
  • Ha inte saker/material som lätt kan börja brinna nära eller på spisen. 
  • Rök aldrig i sängen, soffan eller någonannastans där du lätt somnar.
  • Blöt innehållet i askfatet innan du slänger det i soppåsen.
  • Förvara aska och rester från öppen spis eller grill i metallkärl med lock.
  • Täck inte över elektriska element eller annan uppvärmning. 
  • Se till att lampor/spotlights inte är nära något brännbart eller kan trilla ner.
  • Byt blinkande lysrör. De kan överhettas. Byt glimtändaren samtidigt.
  • Var rädd om sladdar. En trasig sladd kan orsaka kortslutning och brand.
  • Ställ värmeljus var för sig. Står de tätt ihop kan värmen bli så hög att allt stearin antänds och skapar en kraftig låga.
  • Placera inte ljus nära saker som kan börja brinna och att de står stadigt.
  • Använd inte ljus med ingjutna dekorationer.  
  • Blås ut ljusen när du lämnar rummet.
 • Elda rätt i braskamin
  • Följ alltid eldningsinstruktionerna för just din eldstad.
  • Kolla din skorsten med en rökgastermometer. Skorstenar är normalt godkända för max 450 grader.
  • Använd torr ved. Då bildas mindre tjära i skorstenen och soteld uppstår inte lika lätt.
  • Max tre kilo ved per timme, annars riskerar du överhettning.
  • Har du eldat i fyra timmar, låt eldstaden vila i fyra timmar.
  • Förvara askan i ett obrännbart kärl med tättslutande lock.
 • Brandvarnare
  • Se till att brandvarnaren har standardmärkningen SS-EN 14604.
  • Placera brandvarnaren i taket och minst 50 cm från väggen.
  • De flesta bränder i bostäder börjar i köket. Ha därför en brandvarnare i närmaste rum intill köket för att få så tidig varning som möjligt, om det börjar brinna i köket.
  • Om du bara har en brandvarnare ska den sitta i eller intill sovrummet. Då hör du larmsignalen när du sover.
  • Har du olika takhöjder hemma, långa avstånd mellan rummen eller annat som fördröjer röken? Då ska du skaffa flera brandvarnare.
  • Har du ett hus med flera våningar - placera en brandvarnare på varje våning.
  • Testa brandvarnaren ofta, särskilt när du varit hemifrån en längre tid.
  • Ha alltid extra batterier hemma.
  • Om brandvarnaren piper, är det dags att byta batteriet...
  • ... men det är ännu bättre att komma ihåg att byta batteri varje år!
  • 1 december är Brandvarnardagen. När du tar fram adventsljusstaken kan du passa på att byta batteriet i brandvarnaren.
  • Rengör brandvarnaren en gång om året. Dammsug och torka av den på utsidan.
  • Ta med dig en resebrandvarnare på resan.
  • Brandvarnare ska också finnas i fritidshuset, båten eller stugan.
 • Levande ljus
  • Det är viktigt att ljuset och ljusstaken har samma dimension.
  • Ljusstaken ska tåla värme och vara stabil.
  • Placera ljuset säkert, där ingen gardin eller något annat brännbart kan nå det.
  • Ta bort alla föremål som lätt kan ta eld. De ska inte vara nära ljuset.
  • Ett ljus ska inte ska stå där det är dragigt.
  • För många ljus tillsammans kan påverka varandra och flamma upp.
  • Ljusmassan kan flamma upp om den blir för varm.
  • Andra värmekällor kan göra så att ljusen omformas och börjar brinna okontrollerat.
  • Släck alltid ljusen innan de har hunnit brinna ner av sig självt.
  • Lämna aldrig tända ljus. De kan antända gardiner, ljusdekorationer, bordsskivor och annat.
  • När du blåser ut, så kan delar av veken lossna. Håll handen bakom lågan när du blåser.
  • Somna inte ifrån någon form av tända ljus.
  • Låt inte barn och ungdomar hantera ljus på egen hand.
  • Husdjur ska helst inte vara i ett rum med tända ljus.

   Mer om lyktor och värmeljus

  • Ljuslyktor ska ha ventilation. Annars kan det bildas brännbara gaser.
  • Vid överhettning kan ljuslyktor spricka och gå sönder.
  • Använd inte blockljus i lyktor för värmeljus. De kan smälta så att brinnande ljusmassa rinner ut.
  • Överkanten på värmeljuset ska vara i jämnhöjd med ljusstakens överkant.
  • Ställ aldrig värmeljus tätt ihop. De kan överhettas och börja brinna.
 • Tips om brandskydd
  1. Ha inget på spisen som kan börja brinna
  2. Rengör spisfläkten, fett i filtret kan börja brinna
  3. Släck brand på spis med lock eller brandfilt