Checklista

Brand i hotellrum
 • Om det brinner på ditt hotellrum och korridoren är fri från rök, lämna rummet.
 • Stäng in branden genom att stänga dörren.
 • Du kanske snart får återvända, så ta med rumsnyckeln.
 • Använd närmaste väg ut - titta på utrymningsplanen.
 • Använd aldrig hissen!

 

Brand i hotellkorridor
 • Om det brinner i hotellkorridoren: Håll dig inne i ditt hotellrum med dörren stängd. Några få andetag av brandrök kan innebära livsfara.
 • Stanna var på hotellrummet och ring reception eller larmnummer för att meddela att du är kvar på rummet.
 • Sätt för ventilationsöppningar och dörrspringor med våta handdukar.
 • Gör dig synlig. Ställ dig vid ett fönster eller en balkong så att räddningspersonal kan se dig.
 • Om rummet är rökigt - öppna fönstret.
 • Avvakta räddningspersonalens instruktioner. Du kan skada dig om du hoppar ut själv.