Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Checklista

 • Grilla med gasolgrill
  • Kolla slangen från regulatorn till grillen. Böj på den. Om det finns sprickbildningar, byt!
  • Byt ut eller rengör lavastenarna varje år.
  • Grilla bara på balkongen om det är tillåtet av fastighetsägaren.
  • Använd aldrig vatten för att släcka en eld som uppstår i en gasolgrill. Ha en brandsläckare nära tillhands.
  • Placera grillen på avstånd från brännbart material, till exempel parasoll, byggnader, vedhögar.
  • Håll grillen ren från fett. Fett kan antändas om det ansamlas för mycket.
  • Klä inte den utdragbara bottenbrickan med folie. Detta kan hindra fett och matrester från att rinna ner i dropplådan och det ökar risken för brand.
  • Det är bra om du använder en handske vid gasolgrillning. Skulle det börja brinna är det viktigt att du kan komma åt ventilen och stänga av den.
 • Köp och montera gasolgrill
  • Köp en CE-märkt gasolgrill, det är en garanti för att produkten uppfyller de säkerhetskrav som finns.
  • Skaffa en regulator som anpassar trycket till grillen. Dessa ingår inte alltid.
  • Följ bruksanvisningen när du monterar ihop grillen. Experimentera inte med egna installationer.
  • Se till att alla kopplingar är täta. Avläs med tryckmätare eller läckindikator att det inte läcker gasol. Dessa finns att köpa och en kontroll bör göras varje gång du byter flaska.
  • Var observant på om det är högergängat eller vänstergängat när du ansluter en gasolflaska så att du skruvar åt rätt håll, för att undvika skador och läckage.
  • Placera inte gasolflaskan under grillen där temperaturen kan bli hög. Flaskorna är gjorda av glasfiberarmerad plast och kommer de för nära brännaren kan det ske olyckor.
 • Gasol i husvagn och husbil
  • Kontrollera tätheten i din gasolanläggning med läckindikator varje gång du byter behållare eller minst en gång om året. Vid behov kan du få hjälp med täthetsprovning genom någon husvagnsklubb eller husvagnsförsäljare.
  • Se över alla gasolslangar minst en gång per år. Böj slangen för att se om den är sprucken eller murken.
  • En gasolvarnare ger ifrån sig ett larm om gasol läcker ut i husvagnen eller husbilen.
  • Stäng alltid gasolflaskans ventil innan du påbörjar resa med en bilfärja.
  • Ha alltid en pulversläckare på minst två kilo enligt svensk standard SS EN 3-7 i husvagnen eller husbilen.
 • Gasol i fritidsbåt
  • Placera gasolflaskan på utsidan av båtens skrov, till exempel på badbryggan.
  • Om gasolflaskan ändå placeras i båten rekommenderas att flaskans huvudkran stängs av då gasolen ej används.
  • Kontrollera tätheten i din gasolanläggning med läckindikator varje gång du byter behållare eller minst en gång om året. Vid behov kan du få hjälp med täthetsprovning genom ett båtvarv.
  • Se över alla gasolslangar minst en gång per år. Böj slangen för att se om den är sprucken eller murken.
  • En gasolvarnare ger ifrån sig ett larm om gasol läcker ut i bodel eller kölsvin.
  • Stäng alltid av gasolen på gasolflaskans huvudkran innan du tankar båten.
  • Utrusta din båt med en brandsläckare enligt svensk standard SS EN 3-7. Vilken storlek som är lämplig beror på båttyp och båtens storlek.
 • Förvara gasol hemma
  • Det är förbjudet att förvara gasolflaskor i källare, på vindar och i flerbilsgarage.
  • Gasolbehållare måste förvaras i ett ventilerat utrymme, exempelvis i förråd skilt från bostaden, i eget garage eller på icke inglasad balkong.
  • I en bostad får endast gasol som täcker det egna behovet förvaras, en gasolbehållare för förbrukning och en i reserv.
  • Flaskorna ska alltid förvaras stående. Säkerhetsventilen fungerar inte som den ska om den ligger ner.
 • När du grillar med gasol
  • Kontrollera att gasolgrillen är CE-märkt. Det är tillverkarens garanti för att EU:s säkerhetskrav är uppfyllda.   
  • Det ska finnas en regulator eller reducerventil som anpassar trycket på gasolen mellan flaskan och grillen. 
  • Undersök slangen från regulatorn till grillen inför varje sommar. Böj på den. Om det finns sprickbildningar i gummit, byt slangen!
  • När du ska montera gasolgrillen, se till att kopplingarna är täta. Använd läckspray eller läckindikator. Gör den kontrollen varje gång du byter flaska.
  • Större gasolbehållare är vänstergängade. Skruvar man åt fel håll kan man skada gängorna med läckage som följd.
  • Grillen ska inte stå nära brännbart material, exempelvis parasoll, vedhögar och intilliggande byggnader.
  • Klä inte den utdragbara bottenbrickan med folie. Det kan hindra fett och matrester att rinna ner i dropplådan och ökar risken för brand.
  • Ha en handske nära. Om det börjar brinna är det viktigt att du kan stänga av gastillförseln.  
  • Se till att brandsläckare finns i närheten. Försök aldrig släcka en eld i en gasolgrill med vatten.
  • Fettavlagringar kan ta eld, så rengör grillen regelbundet efter användning.