Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Checklista

 • Nödsändare

  Se om radiotillstånd behövs

  Utomlands kan du behöva tillstånd för att använda nödsändare som kan sända på 406 MHz.

  Kontrollera funktionen och batteriet

  Kontrollera regelbundet funktionen på din nödsändare enligt tillverkarens anvisningar.

  Registrera sändaren

  Det är gratis och enkelt. Du ska få information om hur det går till vid köpet. Har du frågor om detta hänvisar vi till Sjöfartsverkets webbplats.

  Förvara nödsändaren säkert

  Nödsändare ska förvaras så att inte du eller någon annan råkar aktivera den. Tänk på att ta ut batteriet om du skickar den på service.

  I nödläge: Aktivera sändaren

  En nödsändare får bara aktiveras om det finns stor risk för liv och hälsa och du själv eller någon annan inte kan ordna hjälp på annat sätt.

  Om du råkar aktivera sändaren

  Stäng snabbt av sändaren! Kontakta sedan Sjöfartsverket - JRCC.

  Byte av ägare

  Om du säljer din nödsändare till någon annan ska du avregistrera dig.

  Ändring eller avregistrering av PLB

  Om du flyttar, byter e-postadress, byter användningsområde eller av någon annan anledning behöver uppdatera dina uppgifter hittar du information om detta på Sjöfartsverkets webbplats.

  Återvinning av nödsändare

  När din EPIRB/ELT/PLB inte längre ska användas så måste den återvinnas på ett miljövänligt sätt. Det är viktigt att du ser till att den INTE är funktionsduglig och att du tar ur batteriet eller på annat sätt ser till att den inte kan startas av misstag när du lämnar den till återvinningscentralen. Den kan annars börja sända och orsaka onödiga räddningsinsatser.

 • Första hjälpen
  • Ring alltid 112 i en akut situation eller om någon är medvetslös.
  • Via SOS Alarm och 112 får du alltid råd över hur du ska agera.
  • Du kan gå kurser i första hjälpen genom till exempel Svenska Röda Korset, Svenska rådet för hjärt-lungräddning eller Civilförsvarsförbundet.
  • Ha ett första-hjälpen-kit och ett husapotek hemma och på resan.
 • Om du är först på plats vid en olycka

  • Skaffa dig överblick. Vad har hänt? Hur många är skadade?
  • Ring 112! Var beredd på att kunna ange var du är, så exakt som möjligt
  • Skydda olycksplatsen, ställ ut varningstrianglar, sätt på varningsljus etc
  • Om någon befinner sig i ett livsfarligt läge, flytta personen till en säker plats
  • Chockade människor kan irra iväg, för dem i säkerhet
  • När räddningspersonal kommit till platsen är de ansvariga, gör som du blir tillsagd eller lämna området

 • Förbered dig att ringa 112

  Tänk på att informera larmcentralen om följande:
  Vad har hänt?
  Var någonstans behövs hjälpen?
  Vem är du som ringer?

  Skador eller tillstånd
  Är personen medvetslös/fastklämd?
  Är du/ni inomhus eller utomhus?

  Vem gäller det?
  Namn, kön och ålder.

  Vid brand
  Är någon i fara?
  Vad brinner?
  Hur stor är branden?

  Vid en trafikolycka  
  Stanna och ta reda på vad som hänt. Hur många är skadade? Sitter någon fastklämd? Är det något utsläpp/läckage? Brinner fordonet? Vilken typ av fordon är inblandade? Om det är lastbil, finns orange ”farligt gods-skylt”? Om motorväg, i vilken körbana: i riktning mot…

  Orientera dig!  
  Var är du? Vägskylt i närheten, avtagsväg, kraftledning, vattendrag, kyrka etc.

  Om du får fram nya uppgifter ska du ringa 112 igen.

 • Att lägga in ICE i mobilen

  Telefonboken 

  • Gå till Telefonboken i din mobiltelefon och välj Lägg till ny kontakt
  • Skriv in förkortningen ICE följt av namnet på den person du vill ska kontaktas vid en akut situation, och vilken relation ni har. Till exempel ICE wife Samira. Det är smart att skriva på engelska om du reser mycket. Tryck OK.
  • Skriv in personens telefonnummer. Lägg till Sveriges landsnummer +46 om du brukar befinna dig utomlands. Tryck OK. För mer än en kontakt, skriv ICE1, ICE2, ICE3 och så vidare.

  Dina ICE-personer

  • Försäkra dig om att den personen/personerna har gått med på att vara din ICE-kontakt
  • Skriv gärna in flera telefonnummer till varje person
  • Informera din ICE-kontakt om du har några allergier, sjukdomar eller om du tar mediciner så att hen kan berätta det för sjukvårdspersonalen
  • Se till att din ICE-kontakt har en lista på övriga som hen ska kontakta, till exempel din arbetsgivare
  • Om du är under 18 år ska din mamma eller pappa stå som ICE-kontakt, alternativt någon annan person som är bemyndigad att fatta beslut i ditt ställe.
  • Om din ICE-kontakt är en döv person, skriv in förkortningen ICETEXT.

  De enklaste sätten

  • Ha en bakgrundsbild med ICE-numret. Lättast är att skriva en vanlig lapp, fota av den med telefonen och lägga upp den
  • Eller tejpa en lapp med dina ICE-kontakter på mobiltelefonens baksida