Checklista

Grilla med gasolgrill
 • Kolla med räddningstjänsten om det är eldningsförbud där du bor. Se också räddningstjänstens anvisningar för eldning och grillning.
 • Kolla slangen från regulatorn till grillen. Böj på den. Om det finns sprickbildningar, byt!
 • Byt ut eller rengör lavastenarna varje år.
 • Grilla bara på balkongen om det är tillåtet av fastighetsägaren.
 • Använd aldrig vatten för att släcka en eld som uppstår i en gasolgrill. Ha en brandsläckare nära tillhands.
 • Placera grillen på avstånd från brännbart material, till exempel parasoll, byggnader, vedhögar.
 • Håll grillen ren från fett. Fett kan antändas om det ansamlas för mycket.
 • Klä inte den utdragbara bottenbrickan med folie. Detta kan hindra fett och matrester från att rinna ner i dropplådan och det ökar risken för brand.
 • Det är bra om du använder en handske vid gasolgrillning. Skulle det börja brinna är det viktigt att du kan komma åt ventilen och stänga av den.
Gasol i fritidsbåt
 • Placera gasolflaskan på utsidan av båtens skrov, till exempel på badbryggan.
 • Om gasolflaskan ändå placeras i båten rekommenderas att flaskans huvudkran stängs av då gasolen ej används.
 • Kontrollera tätheten i din gasolanläggning med läckindikator varje gång du byter behållare eller minst en gång om året. Vid behov kan du få hjälp med täthetsprovning genom ett båtvarv.
 • Se över alla gasolslangar minst en gång per år. Böj slangen för att se om den är sprucken eller murken.
 • En gasolvarnare ger ifrån sig ett larm om gasol läcker ut i bodel eller kölsvin.
 • Stäng alltid av gasolen på gasolflaskans huvudkran innan du tankar båten.
 • Utrusta din båt med en brandsläckare enligt svensk standard SS EN 3-7. Vilken storlek som är lämplig beror på båttyp och båtens storlek.
Säker festival
 • Ta reda på var informationstavlor och kartor över området finns.
 • Kontrollera om campingen är bemannad eller inte.
 • Kontrollera var det finns upplysta gångvägar inom coampingområdet.
 • Ställ ditt tält minst tre meter från andra tält med tanke på brandrisken.
 • Grilla aldrig i förtältet eller tältet.
 • Kom i god tid till insläppet.
 • Våga fråga personalen – de är där för din säkerhet.
 • Håll ihop med dina kompisar och välj att gå där andra går.
 • Undvik mörka eller ensliga vägar för att minska risken för rån och överfall.
 • Ta med dig en väska som är smidig att bära med överallt där du kan förvara värdesaker.
Skidsäkerhet

Över hälften av dem som skadas i skidbacken är barn. Skidsäkerhet handlar både om hur man beter sig i skidbacken och att använda rätt skyddsutrustning.

 • Övervaka små barn. De löper större risk att råka ut för olyckor.
 • Anpassa farten och visa hänsyn. Åk efter din förmåga och efter de förhållanden som råder i backen. Höga farter förvärrar konsekvenserna vid en olycka.
 • Följ reglerna i skidbacken. Vanliga regler är att respektera skyltar, hålla avstånd och stanna där du syns.
 • Hjälmen är en billig livförsäkring. Barn upp till sju års ålder bör använda en småbarnshjälm.
 • Bindningar ska vara rätt inställda och anpassade efter åkarens vikt och utrustade med skidbroms.
 • Ryggplattan fördelar och minskar kraften från stötar mot ryggraden.
 • Handledsskydd är särskilt bra för snowboardåkare för att skydda handleder och underarmar.
 • Värm upp innan du ger dig ut i skidbacken så minskar du risken för skador.
 • Gå i skidskola så lär du dig rätt teknik och säkert skidbeteende är att gå i skidskola. Dessutom är det roligt.
 • Underhåll din utrustning. Behöver du slipa och valla skidorna? En välskött utrustning ger större åkglädje och säkerhet.
 • Se över din och familjens försäkring. Fundera på om hemförsäkringen räcker eller om ytterligare försäkring behövs.
Flytvästar för barn
 • Välj modell räddningsväst
 • Fasta flytelement (ej uppblåsbar)
 • CE-märkt
 • Märkt 100 N eller högre
 • Anpassad för barnets vikt
 • Orange, gul eller röd färg
 • Krage
 • Tillverkad 2006 eller senare
Hur du förebygger drunkning
 • Ha en telefon i närheten så att du kan ringa 112 så fort som möjligt.
 • Drick inte alkohol när du har hand om barnen. Alkohol försämrar din förmåga att övervaka barnen och gör dig till en sämre simmare.
 • Använd flytväst på hela familjen. Var ett föredöme som vuxen och använd flytväst även på dig själv.
 • Låt inte flythjälpmedel eller uppblåsbara leksaker ersätta övervakning av barn. Lämna aldrig barn oövervakade.
 • Använd vattenfordon på säkert sätt. Ungdomar under 16 år ska inte köra vattenskoter eller motorbåt.
 • Låt barnen gå i simskola
 • Bada helst på stränder där det finns badvakter
 • Lär dig om de säkerhetsflaggor och symboler som informerar om risker på olika stränder. De kan se olika ut i andra länder.
 • Var säkerhetsmedveten även under semestern. Finns det pool på hotell eller campingområdet måste du vara extra uppmärksam. Lita inte på de skydd som finns, håll alltid uppsikt över ditt barn.
 • Lär dig hjärt-lungräddning. Sker en olycka kan det vara enda möjligheten att rädda ditt barns liv.
 • Lär dina barn badvettsregler. Simma aldrig ensam, dyk inte i okända vatten, knuffas eller tryck inte ner andra i vattnet, ta reda på var du kan få hjälp om olyckan är framme.
Brand i hotellrum
 • Om det brinner på ditt hotellrum och korridoren är fri från rök, lämna rummet.
 • Stäng in branden genom att stänga dörren.
 • Du kanske snart får återvända, så ta med rumsnyckeln.
 • Använd närmaste väg ut - titta på utrymningsplanen.
 • Använd aldrig hissen!

 

Brand i hotellkorridor
 • Om det brinner i hotellkorridoren: Håll dig inne i ditt hotellrum med dörren stängd. Några få andetag av brandrök kan innebära livsfara.
 • Stanna var på hotellrummet och ring reception eller larmnummer för att meddela att du är kvar på rummet.
 • Sätt för ventilationsöppningar och dörrspringor med våta handdukar.
 • Gör dig synlig. Ställ dig vid ett fönster eller en balkong så att räddningspersonal kan se dig.
 • Om rummet är rökigt - öppna fönstret.
 • Avvakta räddningspersonalens instruktioner. Du kan skada dig om du hoppar ut själv.
Bollsport
 • Följ regelboken och spela schysst.
 • Värm upp ordentligt innan du börjar spela.
 • Glöm inte nerjogging efter träning eller match!
 • Spela och träna smart! Anpassa din utrustning efter väder och underlag.
 • Var försiktig i början av säsongen, underlaget kan vara både lerigt och hårt.
 • Om du är skadad, återhämta dig ordentligt innan spel, annars kan skadan bli värre.
 • De flesta skador sker i slutet av varje halvlek, var förberedd genom att vara ordentligt tränad i både muskler och kondition.
Långfärdsskridskor
 • Ge dig aldrig ut ensam på isen. Om olyckan är framme är det alltid bäst att vara fler.
 • Ha alltid med dig isdubbar, ispik, räddningslina och flytväst/flythjälp och mobiltelefon i vattentät förvaring.
 • Lär dig att hantera din utrustning, så du känner dig trygg att använda den om olyckan är framme.
 • Om du är osäker på isen, prova alltid med ispik.
 • Gå aldrig på is om du inte är säker på att den håller! Kärnis ska vara minst 10 centimeter tjock.
 • Alla isar håller inte, tänk på att ny is, våris, snötäckt is och havsis kan vara svag.
 • Lär dig var isens svaga platser är: vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund, grund och vindbrunn.
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde. Den förlängda armen.
 • Lämna aldrig barn ensamma vid eller på isen hur tjock den än ser ut att vara.
 • Meddela alltid någon anhörig var du ska vara och när du tänker komma tillbaka!
Elda säkert utomhus

Att elda en brasa utomhus är trevligt och mysigt, men glöm inte bort riskerna.

 • Placera inte brasan i närheten av torr vegetation.
 • Placera brasan minst 50 meter från byggnad.
 • Ha alltid vatten i närheten när du eldar. Med en trädgårdsslang eller strilkannor kan du släcka och begränsa elden om den sprider sig.
 • Du kan blöta ner marken runt brasan innan du tänder. Tänk på att blött gräs runt elden torkar på grund av strålningsvärmen.
 • 15 meter runt omkring elden bör vara fritt från brännbart material.
 • Bränn lite i taget, då minskar risken för spridning eftersom strålningsvärmen inte blir så hög.  
 • Gnistor som följer med röken kan falla ner långt bort och tända eld på brännbart material som kan starta en gräs- eller skogsbrand.
 • Tänk på att plaster/gummi eller annat skräp kan vara olämpligt att elda eftersom farlig rök kan uppstå.
 • Bevaka alltid elden till dess att risken för brandspridning är över.
 • Kontrollera att ingen glöd finns kvar  genom att hälla vatten över askhögen eller täck över den med jord.
 • Kolla efter några timmar att brasan är släckt ordentligt.