Om risker och säkerhet för dig som privatperson

En del av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Aktuell läsning

Checklista

Har du vad du behöver?