Vårt gemensamma ansvar

Ökad kunskap om risker gör det lättare at förebygga olyckor.

Ökad kunskap och medvetenhet om risker gör det lättare att förebygga olyckor (Foto: MSB).

En grundläggande princip i vårt samhälle är att var och en av oss har huvudansvaret för att skydda vårt liv och vår egendom. Det gäller vid olyckor i vardagen, hemma och på fritiden. Men det gäller också vid svåra olyckor eller kriser som kan påverka stora delar av vårt samhälle och hota vår demokrati och mänskliga rättigheter.

Din egen förmåga

Var den enskildes ansvar börjar och slutar och det offentligas ansvar tar vid finns inte reglerat så att det i alla lägen går att veta exakt hur ansvarsfördelningen ser ut. Det är beroende av händelse och framför allt hur din egen förmåga ser ut.

Sjuka eller äldre människor och barn är grupper som inte kan ta ett ansvar på samma sätt som friska människor. Men generellt kan man säga att det offentliga får ta ett större ansvar vid svåra kriser än vid händelser med begränsade konsekvenser.

Ditt eget ansvar

Lagen om skydd mot olyckor utgår från principen att den enskilde har ett primärt ansvar för att skydda sitt liv och sin egendom. Det innebär att du själv ska genomföra och bekosta olika åtgärder för att begränsa skador som kan uppstå vid en olycka. Det är först när du inte klarar av att hantera en händelse som det offentliga ska kunna ge stöd.

Det offentliga har ett omfattande ansvar för att bland annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar. Men ett säkert samhälle förutsätter också att du som enskild tar ett ansvar. Ansvaret omfattar både vardagens olyckor och större händelser som kan påverka vårt samhälle.

I ditt ansvar ingår att:

Vara medveten om och förbereda dig för att saker kan inträffa som påverkar vår invanda och trygga vardag

Vara medveten om att samhällets resurser vid svåra händelser först måste riktas till grupper som inte själva kan ta sitt ansvar

Aktivt hålla dig informerad om vad myndigheter och andra ansvariga aktörer gör för att hantera en händelse

Följa instruktioner och råd från myndigheterna

Det offentligas ansvar

Det offentliga, exempelvis myndigheter och kommuner, måste också ge dig förutsättningar att hantera din egen säkerhet på ett rimligt sätt. Risken för att utsättas för skador i vårt samhälle ska vara så liten som möjligt. Du ska kunna räkna med akut hjälp och stöd vid en svår olycka.

En förutsättning för att du ska kunna ta ditt ansvar är också att det offentliga erbjuder utbildning och information för att öka dina kunskaper om hur du kan förebygga och hantera olyckor och kriser.

Uppdaterad: 2012-04-18 Publicerad: 2011-04-27
Skribent: Christina Andersson
Innehållsansvarig: Redaktionen
Reaktioner vid kriser

Hur du eller din kompis reagerar vid en kris är svårt att veta. Men en sak är klar: för att klara en krissituation på bästa sätt är det viktigt att utgå från kroppens behov av värme, vatten, mat, vila, hygien och mentalt lugn.

Reaktioner vid kriser
Film: Rädda liv i vatten

Se filmen om livräddning och lär dig hur du gör om någon håller på att drunkna.

Film: Rädda liv i vatten
Tyck till Tyck till