Ditt eget ansvar

Är du myndig och frisk har du ansvar för din egen och dina anhörigas säkerhet. Det betyder att du bör tänka efter före något händer, både för att minska riskerna men också för att kunna hantera en olycka eller en kris så bra som möjligt.

Är du myndig och frisk har du ansvar för din egen och dina anhörigas säkerhet.

I den enskildes ansvar ingår att vara medveten om att samhällets resurser vid svåra händelser först måste riktas till grupper som inte själva kan ta sitt ansvar (Foto: MSB).

I ditt ansvar ingår att:

vara medveten om och förbereda dig för att olyckor och kriser kan inträffa som påverkar din vardag 

Det betyder att du ska vara medveten om att det kan inträffa händelser som gör att du inte kan leva som du alltid är van att göra. Försvinner plötsligt elen så innebär det att väldigt mycket slutar att fungera i vårt samhälle. Till exempel kan du inte använda datorn, kylskåpet, bankomaten, hissen eller tåget. Saker som vi använder oss av varje dag.

 

Att ha insikt om att vi lever i ett sårbart samhälle och att händelser kan inträffa som ingen kan förutse ger dig själv en bättre beredskap för att kunna agera rationellt när något inträffar. Och det gäller inte bara vid stora olyckor och kriser. Ju bättre förberedd du är på att förebygga och hantera vardagens risker, desto bättre blir du på att hantera en stor olycka eller en kris.

vara medveten om att samhällets resurser vid svåra händelser först måste riktas till grupper som inte själva kan ta sitt ansvar

Det betyder att du måste räkna med att åtminstone i ett inledande skede av en svår olycka eller en kris så kommer samhällets resurser att behöva riktas till dem som inte själva har förmåga att ta sitt ansvar. Exempelvis barn, gamla, sjuka och personer med funktionssnedsättningar. Är du frisk och stark måste du därför ha en beredskap för att kunna hantera din egen och dina anhörigas situation.

aktivt hålla dig informerad om vad myndigheter och andra ansvariga aktörer gör för att hantera en händelse samt följa instruktioner och råd från myndigheterna

Det betyder att du själv har ansvar att leta reda på information om hur en allvarlig olycka eller en kris utvecklas och hanteras av ansvariga myndigheter eller av din kommun. Lyssna och ta del av nyhetssändningar, besök din kommuns hemsida där det ska finnas information om hur kommunen agerar och vad du själv kan göra och få hjälp med.

Webbplatsen Krisinformation.se och dess sociala mediekanaler har samlad myndighetsinformation som riktar sig till allmänheten dygnet runt vid händelser. 

Du kan också ringa 113 13 som är Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser. Till 113 13 kan allmänheten ringa och få information vid allvarliga olyckor och kriser. Numret stödjer även ansvariga aktörer som kommuner, landsting och andra myndigheter.

ha en beredskap för att möta grundläggande behov som tillgång på vatten, mat och värme, framförallt i inledningen av en kris

Det betyder att du ska tänka över hur du och dina anhöriga exempelvis ska klara ett längre avbrott i el- och vattenförsörjningen eller vad som kan vara bra att ha packat om du snabbt måste lämna din bostad. Här på webbplatsen DinSäkerhet.se kan du få tips och råd om vad som kan vara bra att ha hemma men också vad du kan göra för att minska konsekvenserna när något inträffar.

Webbplatsen Krisinformation.se ger också råd kring din egen beredskap. Du kan även hitta information på olika frivilligorganisationers webbplatser som Civilförsvarsförbundet, civil.se och Röda korset, redcross.se. Frivilligorganisationerna erbjuder även kurser och utbildningar i allt från brandskydd till hjärt- och lungräddning.

 

Uppdaterad: 2014-01-30 Publicerad: 2011-04-27
Skribent: Marcus Årskog
Innehållsansvarig: Redaktionen
Mobil app för krisinformation

Få information från myndigheter och andra ansvariga om kriser och samhällsstörningar.

Tre kronor som symbol för webbplatsen krisinformation.se
Hur förberedd är du?

I Sverige är vi vana vid värme inomhus och friskt kranvatten. Men har du någon gång reflekterat över hur din vardag skulle förändras vid ett långvarigt elavbrott?

Att förbereda sig inför en störning i viktiga samhällsfunktioner.
Vilken hemberedskap har du?

Hur länge räcker den mat och vatten du har hemma? Har du alternativ värme om strömmen går?

Hemförråd
Mat och vatten

Tips på hur du lagar mat och hanterar bristen på vatten vid störningar i el- och vattenförsöjningen.

Vid en allvarlig störning är det bra att kunna ta tillvara på mat och hantera brist på vatten.
Skydda ditt hus mot översvämning

Det finns flera sätt att skydda din fastighet från översvämning. Särskilt om du bor låglänt nära vatten kan det vara bra att ha koll på vattennivån och ha en viss beredskap.

Översvämning
Tyck till Tyck till