Det kanske känns självklart att en vuxen hela tiden ska övervaka barnen. Ändå är det bristande övervakning som bidrar till att barn drunknar! De flesta barn drunknar i den nära omgivningen - i badkar, vid badplatser, eller i trädgårdspooler. Här lär du dig mer om hur du kan förebygga drunkningsolyckor.

Tyck till Tyck till