Olycksplats bilolycka

Ditt beteende på en olycksplats är viktigt. Hjälp till om det behövs, men visa också lyhördhet för personalens arbete och respektera avspärrningar.

Mer information om arbetet på en olycksplats


En brandvarnare väcker dig om det börjar brinna så att du kan ta dig ut i säkerhet. Testa din brandvarnare med jämna mellanrum och byt batteri om det behövs. http://dinsakerhet.se/brand

Den här filmen visar hur du släcker mindre bränder hemma.

Det kanske känns självklart att en vuxen hela tiden ska övervaka barnen. Ändå är det bristande övervakning som bidrar till att barn drunknar! De flesta barn drunknar i den nära omgivningen - i badkar, vid badplatser, eller i trädgårdspooler. Här lär du dig mer om hur du kan förebygga drunkningsolyckor.

Det här är en instruktiv film om vattenlivräddning. Filmen är framtagen av MSB tillsammans med Svenska Livräddningssällskapet.

Tyck till Tyck till