A fire can start suddenly. Knowing what to do if a fire breaks out can save your life and the lives of others. Watch the film and it will prepare you to do the right thing if theres a fire in your apartment or in your neighbours apartment. The target groups for the films are adults and young people who need to learn what to do if there is a fire at home. If you wish to save the film to your hard disk, press ‘Spara film’. More films in other languages

Den Europeiska informationssäkerhetsmånaden är en kampanj inom EU med syfte att öka medvetenheten om informationssäkerhet i samhället. Kampanjen startar den 1 oktober och pågår månaden ut. Till kampanjens webbplats

 

Genom att öva upp din styrka och balans minskar du risken för fall och fallskador. I filmen visar Alexandra Charles fyra olika övningar för styrka och balans på ett utegym. Träna rätt på äldre dar så behåller du hälsan! Läs mer här

Olycksplats bilolycka

Ditt beteende på en olycksplats är viktigt. Hjälp till om det behövs, men visa också lyhördhet för personalens arbete och respektera avspärrningar.

Mer information om arbetet på en olycksplats


Om du bor låglänt nära vatten behöver du vara beredd på att vattnet kan börja stiga vid kraftiga regnoväder. Se filmen och lär dig lindra konsekvenserna. Lär dig mer om översvämning här.

En brandvarnare väcker dig om det börjar brinna så att du kan ta dig ut i säkerhet. Testa din brandvarnare med jämna mellanrum och byt batteri om det behövs. http://dinsakerhet.se/brand

Den här filmen visar hur du släcker mindre bränder hemma.

Det kanske känns självklart att en vuxen hela tiden ska övervaka barnen. Ändå är det bristande övervakning som bidrar till att barn drunknar! De flesta barn drunknar i den nära omgivningen - i badkar, vid badplatser, eller i trädgårdspooler. Här lär du dig mer om hur du kan förebygga drunkningsolyckor.

A fire can start suddenly. Knowing what to do if a fire breaks out can save your life and the lives of others. Watch the film and it will prepare you to do the right thing if theres a fire in your apartment or in your neighbours apartment. The target groups for the films are adults and young people who need to learn what to do if there is a fire at home. If you wish to save the film to your hard disk, press ‘Spara film’. More films in other languages

Tyck till Tyck till