Svettas du mycket utan att tillföra tillräckligt med vätska kan du drabbas av värmeutmattning. Tecken på detta kan vara ökad trötthet, irritation, huvudvärk eller yrsel.

Genom att lägga in förkortningen ICE, In Case of Emergency, i mobiltelefonens adressbok, följt av namn och telefonnummer till en anhörig, kan räddningspersonalen enkelt få information om vem som ska kontaktas.

Det här är en instruktiv film om vattenlivräddning. Filmen är framtagen av MSB tillsammans med Svenska Livräddningssällskapet.

En film som lär dig hantera brandfarliga vätskor (t ex tändsprit och tändgelé) när du gör upp eld utomhus. Filmen ska minska risken för att barn och vuxna brännskadas på utflykter. Kom ihåg att aldrig låta små barn nå bränsleflaskan! Lär dig mer här

Den här filmen beskriver varför du ska ladda ner appen BRANDRISK Ute. Appen ger dig aktuell brandrisk i skog och mark för den plats du befinner dig på. Du kan också söka på gräs- och skogsbrandrisk för andra orter samt ta del av checklistor och filmer för att kunna elda säkrare. Lär dig mer här

Lars-Arne Staxäng fick problem när han simmade i strömt vatten utomlands. Johan Söderlund på Svenska Livräddningssällskapet berättar om hur du kan bete dig.

Svettas du mycket utan att tillföra tillräckligt med vätska kan du drabbas av värmeutmattning. Tecken på detta kan vara ökad trötthet, irritation, huvudvärk eller yrsel.

Tyck till Tyck till